دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای اخلاقی و تربیتی در نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : تقی زاده، حسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای اخلاقی و تربیتی در نهضت عاشورا

‎ ‎

‎ ‎

‏      ‏

الگوهای اخلاقی و تربیتی در نهضت عاشورا

‏ ‏

‏حجةالاسلام حسن تقی زاده‏

‏ ‏

‏     قرنهاست که حماسۀ جاودانۀ نهضت عاشورا از زوایای گوناگون مورد مطالعه و ارزیابی صاحب نظران واندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته و ازمنظر تاریخی، سیاسی، اجتماعی ویا فقهی وکلامی تجزیه و تحلیل گردیده است، اما در این میان، کمتر پژوهشگری به تبیین جنبه های سازندگی اخلاقی وابعاد تربیتی حادثۀ کربلا پرداخته و دلایل تأثیر روحی و جاذبۀ نیرومند نهضت حسینی را باز گفته است. ‏

‏     یکی از ویژگیهای این نهضت این است که پس از گذشتن قرنها ودر پی آن آمدن نسلها، از شادی و طراوت آن کاسته نشده بود، بلکه بالنده تر و زنده تر خود را  عرضۀ بشریت نیازمند امروز کرده است. ‏

‏     قهرمان تاریخ عاشورا با مجموعه ای از سجایای روحی و اخلاقی - که همان کمالات انسانی -  اسلامی است -  جمعی از نیروهای انسانی مستعد را گردآوری کرده و با انجام حرکتی زیبا -  که فطرت پاک مردمان می پسندند و تا  ژرفای جان آدمی نفوذ می کنند -  صحنه ای زیبا و روح افزا را به تصویر می کشد که عالم ملک و ملکوت را به تعجب وا می دارد. ‏

‏     براین اساس نهضت کربلا نه تنها ماهیتی سیاسی و نظامی، که رنگ و بویی اخلاقی و تربیتی و مشخصه ای فرهنگی دارد وانسان متعالی را در ابعاد عقیده، اخلاق و رفتار، در غالب یک نبرد سیاسی -  نظامی متبلور می سازد و با اخلاق و منش انسانی به سازندگی و خلاقیت می پردازد و صحنۀ جنگ را تبدیل به عرصۀ پیام رسانی و سازندگی رفتاری می نماید. بدین گونه، اصول ارزشهای فکری، اجتماعی و اخلاقی را یکجا و به ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 163

‏شکلی هماهنگ و متناسب، در چهرۀ آن امام همام ترسیم می کند. ‏

‏     ساختار شخصیتی امام حسین(ع)در دیدگاهی تربیتی و اخلاقی همراه با ویژگیهای رفتاری و نقشی که عملکرد ضابطه مند ایشان در سازندگی روحی و اخلاقی یاران دارد، به علاوه تأثیرتربیتی واخلاقی امام(ع)و دیگر حماسه آفرینان صحنۀ عاشورا و نقش فعال و الگویی آن درگسترۀ زمان و مکان، محورهای اصلی پژوهشی است که در این باب صورت می گیرد. ‏

‏     ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 164