دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
شکلهای گوناگون قیام در سنت پیشوایان اسلام تا قیام انقلاب مهدی(عج)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بیات، عزیزالله

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

شکلهای گوناگون قیام در سنت پیشوایان اسلام تا قیام انقلاب مهدی(عج)

‏ ‏

‏ ‏

   

‏ ‏

شکلهای گوناگون قیام در سنت پیشوایان اسلام

تا قیام انقلاب مهدی(عج)

‏ ‏

‏دکتر عزیزالله بیات‏

‏ ‏

‏     حوادثی را که در ارتباط با موضوع مقاله بر جامعۀ اسلامی از رحلت پیغمبر(ص) تا ظهور امام غایب(عج) گذشته است به هشت دوره به شرح زیر تقسیم می شود: ‏

‏     1 -  دوره اول (11 - 40 هجری قمری) -  این دوره از رحلت پیغمبر(ص) شروع شده و با شهادت امام علی(ع) ختم می شود، در این دوره از غصب خلافت توسط خلفای سه گانه و مواضع امام علی(ع) در دو بخش بحث شده است. ‏

‏     2 -  دوره دوم (40 -  60 هجری قمری) -  این دوره مشتمل است بر دوران امامت و خلافت امام حسن(ع) و قسمتی از دوران امامت امام حسین(ع) و کیفیت صلح تحمیلی. ‏

‏     3 -  دوره سوم (از رجب 60 تا صفر 61 هجری قمری) -  این دوره از فاجعۀ غم انگیز عاشورا شروع شده و به اسارت خاندان پیامبر بزرگوار اسلام(ص) ختم می شود و مشتمل بر دوران خلافت نکبت بار یزیدبن معاویه است و مقایسه حرکت امام حسین(ع) با حرکت امام خمینی(س). ‏

‏     4 -  دوره چهارم (61 -  95 هجری قمری) -  این دوره شامل است بر حوادث دوران امامت امام سجاد(ع) و اتخاذ مواضع چهارگانۀ این امام همام و اشاره ای به قیام زید است. ‏

‏     5 -  دوره پنجم -  این دوره مشتمل است بر دوران امامت امام محمد باقر و امام جعفر صادق(ع) و اشاره به حوادث تاریخ مهمی که در این دوران گذشته است و حراست دو امام بزرگوار از چهار موضع مهم. ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 206

‏     6 -  دوره ششم(149 - 183 هجری قمری) این دوره مشتمل است بر امامت موسی بن جعفر(ع) و حوادث خلافت هارون و اتخاذ مواضع امام و شهادت آن بزرگوار.‏

‏     7 -  دوره هفتم (183 -  203 هجری قمری) این دوره مشتمل است بر دوران امامت حضرت امام رضا(ع) و شرح حوادث تاریخی این دوران از حرکت امام به خراسان و دوران ولایتعهدی وی تا شهادت و اهمیت این دوره. ‏

‏     8 -  دوره هشتم (203 -  208 هجری قمری) -  این دورۀ 57 ساله مشتمل است بر امامت امام محمدتقی و امام علی النقی و امام حسن عسگری  و حوادثی که بر جامعۀ اسلام گذشته تا ظهور امام غایب. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 207