الواجب المطلق و المشروط
الجهة الاُولی‏: فی تصویر الواجب المشروط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الجهة الاُولی‏: فی تصویر الواجب المشروط

الجهة الاُولی : فی تصویر الواجب المشروط

‏ ‏

‏لا إشکال فی أنّ القیود الواردة فی الکلام بصورة الشرط أو غیرها راجعـة‏‎ ‎‏إلی الهیئة بحسب القواعد الأدبیة والتفاهـم العرفی ، فتفید تصرّفاً فی مفادها‏‎ ‎‏وتضییقاً فی معناها ، کما فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» و «إن استطعت فحجّ» .‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 312