بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل چهارم مقابلۀ رژیم با انقلاب
سلطنت بدون حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سلطنت بدون حکومت

سلطنت بدون حکومت

‏ ‏

‏من که در پاریس بودم، می آمدند آنجا پیغام می دادند، خودشان‏‎ ‎‏می آمدند که بگذارید که این شورای سلطنتی باقی باشد، و روی‏‎ ‎‏شورای سلطنتی یک کارهایی بکنید، و بعد ما کارهایی بکنیم و بعد‏‎ ‎‏چه؟ خوب، من می دانستم که اینها یا نمی فهمند مطلب را؛ یا‏‎ ‎‏مقصدشان این است که همان مسائل حفظ بشود. شورای سلطنتی را‏‎ ‎‏ما فرض کنید قبول کنیم، معنایش این است که سلطنت را قبول کردیم.‏‎ ‎‏والاّ شورای سلطنتی با شاه است، هر وقتی بخواهد کنارش می گذارد.‏‎ ‎‏این معنایش این است که ما خود شاه را قبول داریم. می آمدند بعضی از‏‎ ‎‏همین روشنفکرها و بعضی از همین اشخاصی که حالا انقلابی شدند،‏‎ ‎‏همینها می آمدند می خواستند ما را اغفال کنند ـ یا خودشان هم‏‎ ‎‏نمی فهمیدند ـ که شما کاری بکنید که این شورای سلطنتی‏‎[1]‎‏ باقی باشد.‏‎ ‎‏در صورتی که آن که رئیس شورای سلطنتی بود آمد پاریس، من گفتم‏‎ ‎‏تا استعفا نکردی من با تو ملاقات هم نمی کنم، استعفا هم کرد او. ولی‏‎ ‎‏مع ذلک از اینجا می آمدند هِی می گفتند آن هم که از بین رفت و ملت ما‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 571

‏بحمدالله پیروز شد.(918)‏

9 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در خلال این گیرودارهایی که در این دو سال اخیر بود و من در پاریس‏‎ ‎‏بودم، اخیراً این مسائل را پیش می آوردند که اول راجع به اینکه شاه‏‎ ‎‏حالا باشد و او سلطنت بکند و دیگر حکومتی برای او نباشد؛ مطابق‏‎ ‎‏قانون عمل بکند. خوب، من می دانستم که اینها اغفال شده اند. یکی از‏‎ ‎‏همین محترمین اینها که آمد و این را طرح کرد، من گفتم: شما این‏‎ ‎‏مطلب را می گویید که شاه باید سلطنت کند و حکومت ‏‏[‏‏نکند‏‏]‏‏، و ما هم‏‎ ‎‏بیاییم این را قبول کنیم، خوب، شما این اطمینان را دارید که شاه زیر‏‎ ‎‏بار این مسأله می رود؟ یا اینکه اگر شما یک کلمه این مطلب را بگویید،‏‎ ‎‏من هم مثل شما باورم بیاید و بیایم مصالحه کنیم با ایشان، ‏‏[‏‏بعداً‏‏]‏‏ تمام‏‎ ‎‏شماها را از بین خواهد برد؟ این دفعه در ماند! نتوانست جواب بدهد.‏‎ ‎‏واقعاً هم نمی شد جواب بدهد. اینها این طوری پرورش پیدا‏‎ ‎‏کردند.(919)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 572

  • - سیدجلال الدین تهرانی، نایب التولیه آستان قدس رضوی و استاندار خراسان، که در تاریخ 24 / 10 / 57 به ریاست شورای سلطنت منصوب شد و پس از هفت روز به واسطۀ پافشاری حضرت امام بر مواضع خود، استعفا کرد.