بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل دهم قیام 15 خرداد
نقش روحانیت در قیام 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش روحانیت در قیام 15 خرداد

نقش روحانیت در قیام 15 خرداد

‏ ‏

‏این نهضت آخری هم که منتهی شد به 15 خرداد و اینهمه کشته دادند‏‎ ‎‏مردم، این هم در صف اولش اهل علم بودند، علما بودند؛ تا حالا هم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 420

‏دنباله اش کشیده شده است. تا حالا هم آنکه بیشتر هیاهو می کند باز‏‎ ‎‏اهل علم است. البته دانشگاهی هم حالا داخل است، آنها هم داخلند؛‏‎ ‎‏سایر مردم هم به تبعیت علما می رفتند نه به تبعیت دیگران. علمای‏‎ ‎‏تهران را ـ تقریباً اکثرشان را ـ گرفتند حبس کردند. از خطبا، از‏‎ ‎‏علما، گرفتند حبس کردند. چندین روز حبس بودند. زجر دیدند‏‎ ‎‏اینها.(688)‏

10 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏قدم اول را روحانیین برداشتند، 15 خرداد، 15 خردادِ روحانی است و‏‎ ‎‏باید تعطیل بشود برای روحانی، نهضت روحانیت.(689)‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏با فرا رسیدن 15 خرداد خاطرۀ غم انگیز و حماسه آفرین این روز‏‎ ‎‏تاریخی تجدید می شود. روزی که بنا بر آنچه که مشهور است قریب‏‎ ‎‏به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم کشیدۀ ما به خاک و خون‏‎ ‎‏کشیده شد. روزی که طلیعۀ نهضت اسلامی این ملت شجاع و غیور‏‎ ‎‏گردیده؛ نهضت عظیمی که بیش از شانزده سال پیش به دنبال قیام‏‎ ‎‏روحانیت مسئول و متعهد در مقابل محمدرضا پهلوی ـ که مخالفتش‏‎ ‎‏با اسلام عزیز آشکار و آشکارتر شد ـ شکل گرفت. روحانیت به‏‎ ‎‏اعتراض برخاست و عصر عاشورا، پس از حادثه ای ناگوار، اعتراض‏‎ ‎‏با موج عظیم انسانی ـ اسلامی بالا گرفت و به اوج رسید. و پس از آن،‏‎ ‎‏دست ناپاک استعمار از آستین شاه مخلوع در آمد و غائلۀ 15 خرداد‏‎ ‎‏ـ 12 محرّم ـ را هر چه دردناکتر به وجود آورد.‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 421

‏     محرّم چه ماه پر غائله ای، و چه ماه خونی، و چه ماه حماسه آفرینی!‏‎ ‎‏ماهی که دستگاه شاهنشاهی بنی امیه را در هم کوبید؛ و ماهی که رژیم‏‎ ‎‏شاهنشاهی 2500 سالۀ جنایتکاران را در هم پیچید. ملت ما نه محرّم‏‎ ‎‏را، که شاهد قتل عامهای وحشیانۀ جباران است، فراموش می کند و نه‏‎ ‎‏15 خرداد را که سرآغاز نهضت اسلامی روحانیت است.‏

‏     نهضت از حوزۀ علمیۀ قم، مرکز فقاهت راستین، برخاست؛ و‏‎ ‎‏برق آسا در سایر حوزه های علمیه و دانشگاهها و در تهران و سایر‏‎ ‎‏شهرها قشرهای عظیم ملت را فرا گرفت، و همه را به میدان مبارزه‏‎ ‎‏کشید. و در سالهای اخیر که حوادث به دنبال حوادث به وجود آمد؛ و‏‎ ‎‏ملت بزرگ با شعار اسلام و فریاد «الله اکبر» و نور ایمان و وحدت کلمه‏‎ ‎‏بنیاد پهلوی را از بُن کند. و ملت ما این روز را عزیز می شمارد. و من‏‎ ‎‏روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم. و برای‏‎ ‎‏بزرگداشت شهدای خویش در این روز بزرگ در مدرسۀ فیضیه به‏‎ ‎‏سوگ می نشینم.(690)‏

12 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانیون قیام کردند و به دست‏‎ ‎‏روحانیون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و 15 خرداد یک‏‎ ‎‏انعکاسی بود از همان قیام. روحانیت را گرفتند قریب تمام علمای‏‎ ‎‏تهران را گرفتند و حبس کردند، و شاید مدتی هم علمای تهران و‏‎ ‎‏وعاظ تهران در حبس بودند و بعد بتدریج رها شدند، و از آنجا شروع‏‎ ‎‏شد به نهضت و مخالفت. در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما‏‎ ‎‏بود لکن این موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم‏‎ ‎‏بیدار شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون. و در همه جا، در همۀ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 422

‏مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از همان 15 خرداد بود، و بعد‏‎ ‎‏کم کم تدریجاً ریشه گرفت. و بعد که در این آخری دیگر زیادتر شد و‏‎ ‎‏بیشتر شد نهضت مردم، پیشتر رفت نهضت مردم و قیام همگانی شد.‏‎ ‎‏بحمدالله ریشۀ اجانب از این مملکت کنده شد.(691)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی‏‎ ‎‏بوده اند که بر تارک جبین شان خون و شهادت نقش بسته است. کدام‏‎ ‎‏انقلاب مردمی ـ اسلامی را سراغ کنیم که در آن حوزه و روحانیت ‏‎ ‎‏پیش کسوت شهادت نبوده اند و بر بالای دار نرفته اند و اجساد ‏‎ ‎‏مطهرشان بر سنگفرشهای حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟ ‏‎ ‎‏در 15 خرداد و در حوادث قبل و بعد از پیروزی، شهدای اولین، از ‏‎ ‎‏کدام قشر بوده اند؟(692)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 423