بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل اول رویدادهای دهۀ بیست
کودتای 28 مرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کودتای 28 مرداد

کودتای 28 مرداد

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏موقع و موضع شما در قبال امریکا چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ در طی بیانیه ها و اعلامیه های پانزده سال اخیر خود چندین بار‏‎ ‎‏موضع و موقع خودم را در قبال امریکا و قدرتهای بزرگ دیگری که از‏‎ ‎‏ثروتهای ممالک فقیر بهره برداری می کنند، بیان کرده ام. امریکا عمال‏‎ ‎‏خود را در این ممالک تحمیل و بعد خشونتی را که به مردم تحمیل‏‎ ‎‏می شود تأیید می کند. امریکا که منشأ کودتای 1332 و بازگشت و‏‎ ‎‏حفظ شاه بر سر قدرت است، سیاست خود را تغییر نداده است. تا‏‎ ‎‏وقتی که وضع بدین منوال است، موضع و موقع من در قبال امریکا‏‎ ‎‏همچنان تغییر ناپذیر خواهد ماند.(353)‏

4 / 2 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏این یکی از غفلتهایی بود در تاریخ ایران که مسیر تاریخ ایران را اگر‏‎ ‎‏این غفلت نشده بود برگردانده بود و ما حالا ابتلای به این صحبتها‏‎ ‎‏اینجا نداشتیم؛ و نه من اینجا بودم و نه آقایان؛ همه سرِ کارِ خودشان در‏‎ ‎‏مملکت خودشان بودند.‏

‏     این غفلت بزرگ از رجال سیاسی و علما و ـ عرض می کنم که ـ ‏‎ ‎‏سایر اقشار مملکت ما واقع شد، و این آدم را تحمیل کردند بر ما و‏‎ ‎‏ دنباله اش  را هم گرفتند که قدرتمندش کنند. از آن وقت تا حالا هم ‏‎ ‎‏غفلتها شده است. «قوام السلطنه»‏‎[1]‎‏ می توانست این کارها را بکند لکن ‏‎ ‎‏با غفلتها، با ضعف نفسها نکرد. از او بالاتر «دکتر مصدق»‏‎[2]‎‏ بود. قدرت ‏‎ ‎‏دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. او برای مملکت‏‎ ‎‏می خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این‏‎ ‎‏بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این را خفه اش نکرد که تمام کند‏‎ ‎‏قضیه را. این کاری برای او نداشت آن وقت، هیچ کاری برای او‏‎ ‎‏نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود، همۀ قدرتها دست او بود، و‏‎ ‎‏این هم این ارزش نداشت آن وقت. آن وقت اینطور نبود که این یک‏‎ ‎‏آدم قدرتمندی باشد... مثل بعد که شد. آن وقت ضعیف بود و زیر‏‎ ‎‏چنگال او بود لکن غفلتی شد. غفلتی دیگر اینکه مجلس را ایشان‏‎ ‎‏منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی‏‎ ‎‏استعفا دادند، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است؛ شاه تعیین کرد‏‎ ‎‏نخست وزیر را ! این اشتباهی بود که از دکتر واقع شد. و دنبال آن این‏‎ ‎‏مرد را دوباره برگرداندند به ایران. به قول بعضی که «محمدرضا شاه‏‎ ‎‏رفت و رضاشاه آمد»! بعضی گفته بودند این را به دکتر که کار شما این‏‎ ‎‏شد که محمدرضاشاه رفت ـ خوب، محمدرضا آن وقت یک آدم‏‎ ‎‏بی عرضه ای بود و تحت چنگال او بود ـ او رفت و رضاشاه آمد یعنی‏‎ ‎‏یک نفر قلدر آمد. اینها آن وقت گفتند نمی دانستند که بعدها رضاشاهِ‏‎ ‎‏چند آتشه است. این هم یکی از اشتباهات بود که شده است.(354)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏امریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و به نام‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایی شاه را به راه انداخت و‏‎ ‎‏دیدیم که نتیجۀ تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابی ایران‏‎ ‎‏بود.(355)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏شما امریکا را به دلیل نقشی که در ایران از لحاظ اعمال اخیر‏‎ ‎‏آنها و همچنین به دلیل عملیاتشان، از زمان برکناری مصدق تاکنون‏‎ ‎‏بازی می کند، متهم می کنید. دلیل این کار را بیان کنید.‏‏]‏

جواب:‏ سالیان دراز است که امریکا برخلاف همۀ موازین بین المللی و‏‎ ‎‏انسانی در امور داخلی کشور ایران، دخالت مستقیم دارد. به طوری که‏‎ ‎‏امروز می بینیم وقتی شاه در پرتگاه سقوط قرار گرفته و ملت ایران‏‎ ‎‏برای به دست گرفتن سرنوشت خود به پاخاسته است، مستقیماً رئیس‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏جمهوری امریکا و نیز بعضی از سایر مقامات عالیرتبۀ امریکایی‏‎ ‎‏رسماً دخالت می کنند و علی رغم ارادۀ قاطع ملت ایران، اعلام می کنند‏‎ ‎‏که «ما از شاه حمایت می کنیم و باید حمایت بکنیم چون بهترین‏‎ ‎‏دوست و حافظ منافع ما در منطقه است».‏

‏     در سالیان دراز می بینیم که اکثر و بلکه تمامی سیاستهای شاه در‏‎ ‎‏زمینه های مختلف، در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع امریکا و‏‎ ‎‏همدستان امریکا بوده است. کشاورزی ایران را به نفع امریکا نابود‏‎ ‎‏کرده است. مخازن زیرزمینی و مخصوصاً نفت را به غارت امریکا‏‎ ‎‏داده است و ایران را با پول نفت انبار اسلحۀ ساخت امریکا و‏‎ ‎‏همدستانش قرار داده است که گذشته از اینکه این سلاحها، به هیچ‏‎ ‎‏کاری جز کشتن فرزندان ملت در شهرها و دهات نمی خورد، بیش از‏‎ ‎‏چهل هزار مستشار نظامی امریکایی را بر ما تحمیل کرده است، که‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه در هر سال بابت حقوق آنان، هزینۀ کمرشکنی بر ما‏‎ ‎‏تحمیل می شود، اصولاً همین مستشاران زیر نظر سفارت امریکا،‏‎ ‎‏تمامی اوضاع کشور را برای حفظ منافع امریکا کنترل می کنند و قدرت‏‎ ‎‏هرگونه آزادی عمل را از ارتش ایران سلب کرده اند. و ارتش را علی رغم‏‎ ‎‏خواست آنان در جهت حفظ شاه بسیج نموده اند. امریکا به دست شاه،‏‎ ‎‏ایران را به یک پایگاه نظامی در برابر ابرقدرتهای رقیب خود درآورده‏‎ ‎‏است. شاه با زور سرنیزه، حق کارگران و زحمتکشان شریف و محروم‏‎ ‎‏ایران را بر باد داده است. سرمایه داران امریکایی، ایران را بهترین نقطه‏‎ ‎‏برای استثمار می دانند و سرمایه های خود را به اشکال مختلف به ایران‏‎ ‎‏سرازیر کرده اند. و باید بگویم که ابعاد دخالت امریکا در ایران به قدری‏‎ ‎‏وسیع است که در این فرصت امکان شمردن آنها نیست.(356)‏

14 / 9 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

  • - احمد قوام (1252 ـ 1334 ه. ش.) ملقب به قوام السلطنه، چهار بار نخست وزیر شد و آخرین بار در 30 تیر 1331 عزل گردید؛ وی در تاریخ ایران به عنوان یکی از وابستگان معروف سیاست استعماری انگلیس و امریکا معرفی شده است و امتیازات مختلفی بویژه در خصوص نفت به امریکا داده و عامل مهم بسط و توسعۀ سیاستهای ایالات متحده در ایران بوده است.
  • - دکتر محمد مصدق (1261 ـ 1346 ه. ش.) از سیاستمداران مشهور در ایران بود. در دوره های پنجم و ششم و چهاردهم و شانزدهم، نمایندۀ مجلس شورای ملی بود و در دورۀ شانزدهم مجلس شورا با تعدادی از احزاب سیاسی «جبهه ملی» را به وجود آورد. وی دو بار نخست وزیر شد و در بیست و هشتم مرداد 1332 با اجرای کودتای امریکایی، دولتش ساقط شد. دکتر مصدق پس از دستگیری و تحمل سه سال زندان، به قریۀ احمدآباد تبعید گردید.