بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
تحزب و گروهگرایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تحزب و گروهگرایی

تحزب و گروهگرایی

‏باید عرض کنم که اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت‏‎ ‎‏پیدا شده است، آنکه انسان می فهمد این است که این احزاب ندانسته‏‎ ‎‏به دست دیگران پیدا شده است؛ و خدمت به دیگرانْ بعضی از آنها‏‎ ‎‏کرده اند.(90)‏

3 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروههای مختلف نگذاشتند که‏‎ ‎‏مشروطه به ثمر خودش برسد. آن را برخلاف مسیر خودش‏‎ ‎‏راندند.(91)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در صدر مشروطیت برای شکستن آن قدرتهایی که آن وقت مجتمع‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏شده بودند، باز حالا دوباره مشغول شدند، و آن وقت هم با حزب‏‎ ‎‏بازی و احزاب متعدده و اینها. و مع الأسف احزاب هم که در این‏‎ ‎‏ممالک پیدا می شود همه مخالف با هم و همه توی سر هم می زنند!‏‎ ‎‏نباید حالا مردم یک همچو کاری را بکنند.(92)‏

6 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏اصل حزب بازی را، به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را در‏‎ ‎‏ایران درست کردند، حزب بازی را برای همین درست کردند که‏‎ ‎‏نگذارند این ملت با هم آشتی کنند. برای اینکه، حزب را می دیدند که‏‎ ‎‏اینجا بنای اینها این است که وقتی این حزب شد حزب عدالت و آن‏‎ ‎‏حزب شد حزب دموکرات که در صدر مشروطه بوده، اینها با هم‏‎ ‎‏دشمنند. این برای آن می زند، این برای آن می زند.(93)‏

14 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد دنبال آن پیروزی که‏‎ ‎‏ملت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم افتادند و این کشور‏‎ ‎‏را تباه کردند.(94)‏

15 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ما باید از تاریخ عبرت ببریم و این تاریخ در زمان مشروطه این طور‏‎ ‎‏بود. در زمان مشروطه آنهایی که می خواستند ایران را نگذارند به یک‏‎ ‎‏سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، بین افراد، دستجات،‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏احزاب اختلاف انداختند، حتی آنهایی که آن وقت بودند می گفتند که‏‎ ‎‏در یک خانه بین برادر با برادر، پدر و پسر اختلاف بود، یک دسته‏‎ ‎‏مستبد، یک دسته مشروطه. این اختلاف موجب شد که نتوانست‏‎ ‎‏مشروطه آن طوری که علمای اسلام می خواستند تحقق پیدا بکند. بعد‏‎ ‎‏هم این اختلافات موجب شد که یک دسته از آن غربزده ها بریزند و به‏‎ ‎‏اسم مشروطه بگیرند مقامات را و استبداد به صورت مشروطه بر این‏‎ ‎‏ملت تحمیل کنند و دیدید که چه شد.(95)‏

9 / 2 / 63

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49