بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
دخالت دولت انگلستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دخالت دولت انگلستان

دخالت دولت انگلستان

‏گاهی وسوسه می کنند که احکام اسلام ناقص است. مثلاً آیین دادرسی‏‎ ‎‏و قوانین قضایی آن چنان که باید باشد نیست. به دنبال این وسوسه و‏‎ ‎‏تبلیغ، عمال انگلیس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازی‏‎ ‎‏می گیرند؛ و مردم را نیز (طبق شواهد و اسنادی که در دست است)‏‎ ‎‏فریب می دهند و از ماهیت جنایت سیاسی خود غافل می سازند.(84)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏توطئه ای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو‏‎ ‎‏منظور بود: یکی که در همان موقع فاش شد، این بود که نفوذ روسیۀ‏‎ ‎‏تزاری را در ایران از بین ببرد. و دیگری همینکه با آوردن قوانین غربی‏‎ ‎‏احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خارج کند.(85)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد دنبال آن پیروزی که‏‎ ‎‏ملت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم افتادند و این کشور‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏را تباه کردند. شما گمان نکنید که احزابی که در ممالک دیگری هست،‏‎ ‎‏در صدر مشروطیت در انگلستان بود، آن احزاب با همان کاری که آنها‏‎ ‎‏می کردند و حزب بازی می کردند ماها را به اختلاف می کشیدند، و‏‎ ‎‏خود آنها با هم دشمنی نداشتند.(86)‏

15 / 11 / 59

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46