بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل دوم ماهیت حکومت قاجار
مقایسۀ حکومت قاجار و پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقایسۀ حکومت قاجار و پهلوی

مقایسۀ حکومت قاجار و پهلوی

‏ ‏

‏ممکن است کسی بگوید که آغامحمد قجر هم مثل آنها جنایتکار‏‎ ‎‏بوده، اما آغامحمد قجر مثل اینها‏‎[1]‎‏ خیانتکار نبود، در تاریخ نیست که‏‎ ‎‏محمدخان قجر برای مملکت دیگری منافع مملکت خودش را‏‎ ‎‏داده باشد. جنایتکار بود، اما خیانتکار نبود. همین طور سلاطین سابق‏‎ ‎‏جنایتکار بودند همه شان، همه بد بودند، اما خیانت مثل این عنصر‏‎ ‎‏فاسد، هیچ یک از سلاطین ایران خیانت اینجوری نکردند.(32)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏از اول، صد سال تا زمان مشروطه. و بعد از مشروطه تا زمان‏‎ ‎‏محمدرضاخان یک قطعه حساب بکنید؛ و وضع آن وقت و آزادی‏‎ ‎‏زنها در آن وقت و آزادی مردم در آن وقت. با اینکه آن وقت هم‏‎ ‎‏حکومتش فاسد بود، آن را حساب کنید. یک قطعه هم از بعد از رفتن‏‎ ‎‏این رژیم، یا در حال شکست این رژیم که دیگر نمی توانست کاری‏‎ ‎‏بکند، تا حالا هم یک قطعه حساب بکنید. یک قطعه هم در زمان رژیم؛‏‎ ‎‏از زمانی که رضاخان کودتا کرد، تا زمانی که رژیم از بین رفت؛‏‎ ‎‏قدرتش از بین رفت. این سه حال را ما ملاحظه می کنیم... زمان‏‎ ‎‏قاجاریه بود و آنها، آن وقت هم مَرضیّ اسلام نبود؛ لکن آن وقت‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

‏قدرت مسلمین زیادتر بود؛ و حکومتْ آن قدرت و غلبه را بر ‏‎ ‎‏روحانیین و اسلام نداشت؛ ضعیف بود قدرتش در مقابل روحانیون و ‏‎ ‎‏در مقابل ملت.(33)‏‏ ‏

8 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏زمان رضا شاه از باب اینکه همۀ دزدیها منحصر به خودش بود،‏‎ ‎‏انحصار دست خودش بود. حکومتها به این قدرت نبودند. زمان‏‎ ‎‏احمدشاه این طور نبود که خود آنها بتوانند همۀ برداشتها را برای‏‎ ‎‏خودشان بکنند. این بود که یک دار و دسته هایی که می فرستادند این‏‎ ‎‏بساط را درست می کردند.(34)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

  • - خاندان پهلوی.