بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل اوّل استعمار در ایران
سلطه دولت استعماری انگلستان بر ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سلطه دولت استعماری انگلستان بر ایران

سلطه دولت استعماری انگلستان بر ایران

‏ ‏

‏این انگلستان که اینقدر از آن تعریف می کنند و از تمدنش‏‎ ‎‏تعریف می کنند و از دموکراسی بودنش تعریف می کنند، و این هم‏‎ ‎‏جز تبلیغات خود آنها و شیطنت خود آنها چیز دیگری نیست که با‏‎ ‎‏شیطنت و با تبلیغات اینها به مردم باور آورده اند که در رأس‏‎ ‎‏دموکراسیْ انگلستان است و مشروطیت به معنای حقیقی اش در‏‎ ‎‏انگلستان است، اینها به واسطۀ تبلیغاتی که داشتند به خورد مردم‏‎ ‎‏دادند این معنا را؛ و ما دیدیم که انگلستان با هندوستان، پاکستان و دوَل‏‎ ‎‏استعماری خودش چه کارها و چه جنایتها در آنجا کرده اند.(5)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏سابق اینطور بود. اگر یک کاری می خواستند بکنند، یک قراردادی،‏‎ ‎‏یک کاری و ایران یک اهمالی می کرد، یک کشتی از انگلستان می آمد‏‎ ‎‏طرفهای خرمشهر و آنجاها خودش را نشان می داد تمام می شد. آن‏‎ ‎‏قرارداد بسته می شد به هر طوری که آنها می خواستند. اگر یک کشتی‏‎ ‎‏از امریکا می آمد در نزدیکیهای خلیج، مطلب تمام بود. دیگر همه‏‎ ‎‏دستشان را روی دست هم می گذاشتند.(6)‏

25 / 9 / 58

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

‏زمان سابق اینطور بود که تا یک قراردادی را می خواستند تحمیل‏‎ ‎‏کنند، و یکی یک مثلاً ناله ای می زد، یک کشتی از انگلستان می آمد در‏‎ ‎‏آبهای خلیج، تمام می شد مسأله.(7)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏وقتی یک سفیری وارد می شد به ایران؛ سفیر انگلیس آن وقتها و حتی‏‎ ‎‏خوب، این را در تاریخ نقل می کنند که وقتی که مردیکه پاشد‏‎ ‎‏صدراعظم را زد به دیوار و مشت تو کله اش زد که تو این کار را چرا‏‎ ‎‏نمی کنی یک سفیر این کار را کرد.(8)‏

27 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏اینها خیال می کنند که ـ مثلاً ـ ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی‏‎ ‎‏است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند اینها جرأت‏‎ ‎‏نکنند، مقابلش حرف بزنند؛ اگر یک قضیه ای بخواهد واقع بشود، به‏‎ ‎‏مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد، گفت نه، تمام بشود. اینها نمی فهمند‏‎ ‎‏که مسأله این طور نیست و دنیا حالا این نیست؟(9)‏

8 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏شما مطلع هستید که در زمان ستمشاهی در ایران چه خبر بود. در زمان‏‎ ‎‏قاجار، انگلیسیها بودند و چه ها که نکردند.(10)‏

9 / 12 / 66

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8