آیت الله محمد مؤمن
توجه به خدا رمز محبوبیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

توجه به خدا رمز محبوبیت

‏     ‏‏از امور بسیار بارز و چشمگیر که در وجود امام به چشم می آمد،‏‎ ‎‏پرهیز آن بزرگوار از دعوت به نفس و مظاهر آن بود. اوایلی که درس فقه‏‎ ‎‏و اصولشان ـ بعد از وفات آیت الله مرحوم بروجردی در سال تحصیلی‏‎ ‎‏41ـ1340 به مسجد اعظم منتقل شده بود، رفت و آمدشان به صورت‏‎ ‎‏پیاده انجام می شد. اما اگر کسی می خواست ایشان را همراهی کند، بسیار‏‎ ‎‏ناراحت شده نهی می فرمودند. گاهی می فرمودند می خواهید کاری کنید‏‎ ‎‏که من این درس را هم نگویم. در این رابطه به خاطر دارم بعد از فوت‏

‏مرحوم آیت الله کاشانی برای عرض مطلبی به همراه یکی از فضلا بعد از‏‎ ‎‏درس اصول به سمت منزلشان می رفتیم که حدود 200 متری منزلشان‏‎ ‎‏(در تقاطع کوچه یخچال قاضی و کوچه باغ ملک) به ایشان رسیدیم. بعد‏‎ ‎‏از سلام فرمودند: شما بفرمایید، عرض کردیم با حضرتعالی کار داشتیم.‏‎ ‎‏فرمودند: شما بفرمایید. من می آیم. که هدفشان این بود با ایشان نباشیم.‏‎ ‎‏عرض کردیم بسیار خوب پس جنابعالی جلوتر تشریف ببرید، ما می آییم؛‏‎ ‎‏قبول فرمودند و همین بی توجهی به مظاهر دنیایی سبب شد که بعد از فوت‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله بروجردی در جلسه ای که علمای طراز اول در منزل آن‏‎ ‎‏مرحوم تشکیل دادند، ایشان شرکت در دادن شهریه مرحوم آقای‏‎ ‎‏بروجردی را نپذیرفتند و معروف بود که پس از پیشنهاد به ایشان‏‎ ‎‏فرموده اند: من همان خادم طلاب که بوده ام، هستم. این معنویات و‏‎ ‎‏توجهشان به اسلام و خدا باعث شده بود که تقریباً همۀ طلاب حوزه در‏‎ ‎‏حد عشق به وی علاقه داشتند. من خاطرم هست در نجف اشرف گفتم:‏‎ ‎‏تقریباً تمام طلاب حوزه علمیه قم، نسبت به حضرت ایشان به قدری‏‎ ‎‏معتقد و عاشق و علاقه مندند که یک نفر از طلاب نجف حتی نسبت به‏‎ ‎‏یک نفر از مراجع نجف چنین نیست. ‏

‏ ‏

‎ ‎