آیت الله محمد مؤمن
تصمیم روشن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

تصمیم روشن

‏     ‏‏بزرگترین امور غیر عادی، مسأله هدایت الهی امام(س) در امر مبارزه‏‎ ‎‏با طاغوت بود. به طور مکرر هر راهی و هر تصمیم تازه ای را که در شیوه‏‎ ‎‏مبارزه با طاغوت می گرفتند، اگر چه ابتدا به ظاهر زننده به نظر می رسید و‏‎ ‎‏مورد قبول نبود؛ ولی آیندۀ جریان، این معنی را ثابت می کرد که بهترین‏‎ ‎‏راه و تصمیم همان بوده است که آن بزرگوار انتخاب فرموده اند. و لذا در‏‎ ‎‏این اواخر دوستان از همان ابتدا مطمئن بودند که تصمیمی را که آن عزیز‏‎ ‎‏عزیزان گرفته اند راه صحیحی است که می بایست انتخاب شود اگر چه‏‎ ‎‏هنوز سرّش برای خودشان معلوم نبود و آینده آن را اثبات می کرد. ‏

‏ ‏

‎ ‎