آیت الله محمدحسن قدیری
مُعجزۀ قیام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مُعجزۀ قیام

‏     ‏‏در مورد امور خارق العاده از امام عزیز، نیازی به ذکر امور جزئیه‏‎ ‎‏نیست. تمام جریانات زندگی آن حضرت خارق العاده است. ایشان مؤید‏‎ ‎‏من عندالله بودند. با کدام موازین عادیه این امر می سازد که شخصی بدون‏‎ ‎‏هیچ سلاحی یک تنه از گوشه ای در قم قیام کند و این طور که همه دیدیم‏‎ ‎‏دنیا را به حیرت وا دارد؟ آن هم با ویژگی خاصی که وقتی به نظر من‏‎ ‎‏می آمد که آقایان دیگر را اطرافیان حفظ می کردند  و اطرافیان مواظب‏‎ ‎‏بودند که از آقا خطا و اشتباه سر نزند، بالعکس امام که ایشان حافظ خطاها‏‎ ‎‏و اشتباهات رفقا بودند. موفقیت با این وضع و آن گرفتاریهای بزرگ از‏‎ ‎‏ناحیه دشمنان و دوستان خارجی با موازین عادی سازگار نیست و از امور‏‎ ‎‏خارق العاده است.‏

‎ ‎