آیت الله صادق خلخالی
خوش حسابی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

خوش حسابی امام

‏     ‏‏مشکلات زندگی خصوصی برای امام مطرح نبود. امام اکثراً در قم با‏‎ ‎‏نسیه زندگی می کردند، (شیخ محمد بقال ته کوچه ارگ یکی از طلبکاران‏

‏امام و دیگری حاجی عباس ساوه ای در خیابان ارم بود) ولی بی اندازه‏‎ ‎‏خوش حساب بودند. مخصوصاً یادم هست که شیخ محمد یک حلب‏‎ ‎‏روغن یادش رفته بود که در حساب بنویسد، امام یادآوری کرده بودند. و‏‎ ‎‏امام در این امور بسیار حساس بوده و حواس جمعی داشتند و اگر‏‎ ‎‏می شنیدند که یک نفر بدحساب است، از او متنفر بودند و به وسیله حقیر‏‎ ‎‏هر ماه پنج تومان به خادم مسجد سلماسی می دادند.‏

‏ ‏

‎ ‎