آیت الله صادق خلخالی
برنامه ای برای زندگی طلبگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

برنامه ای برای زندگی طلبگی

‏     ‏‏حضرت امام که در زمان اختناق پهلوی ـ رضاخان ـ طلبه مدرسه‏‎ ‎‏دارالشفا بودند؛ صبح زود با رفقای خود به باغهای قم پناه می بردند و‏‎ ‎‏آخر شب در تاریکی به مدرسه برمی گشتند.‏

‏     یک مرتبه از خمین پیاده از راه محلات به همراهی حاج آقا حسین‏‎ ‎‏رسولی محلاتی از طریق روستای دودهک به قم آمده اند و پیاده این راه‏‎ ‎‏را پیموده اند. در جنوب خمین تپه ای است که در آن تپه، امام با یک‏‎ ‎‏سرهنگ رضاخانی کشتی گرفته و او را بر زمین زده است. ایشان در خانه‏‎ ‎‏میل ورزشی داشتند که با آنها ورزش می کردند.‏


‏     خانم امام در اتاق مجاور اتاق امام خیاطی می کردند و صدای خیاطی‏‎ ‎‏را ما که در اتاق خدمت امام بودیم، می شنیدیم. امام می فرمودند باید طلبه‏‎ ‎‏پنجشنبه و جمعه را تعطیل کند و درس پنجشنبه و جمعه دلیل این است که‏‎ ‎‏طلبه در طول هفته به وسیله درس خود را خسته نکرده است. امام در‏‎ ‎‏تابستان که هوای قم بسیار گرم بود به شهرهای خوش آب و هوا مانند‏‎ ‎‏همدان، مشهد، اصفهان و محلات مسافرت می کردند، در درکه و‏‎ ‎‏امامزاده قاسم شمیران نیز بعضی تابستانها مقیم بودند.‏

‏ ‏

‎ ‎