علامه محمدتقی جعفری
اهمیت نظم و اثر آن در زندگی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اهمیت نظم و اثر آن در زندگی امام

‏     ‏‏نظم و قانونگرایی در زندگی فردی و اجتماعی از آن اهمیت حیاتی‏‎ ‎‏برخوردار است که می توان گفت بدون آن نظم و ترتیب: ‏

‏ ‏

‏سعیکم شتی تناقض اندرید‏  ‏روز می دوزید و شب برمی درید‏

‏ ‏

‏     اینجانب در سیر مطالعات محدود و بررسیهایی که تا کنون در بُعد نظم‏‎ ‎‏و قانونگرایی انسانها داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که ضرورت و عظمت‏‎ ‎‏نظم و قانونگرایی و احساس جدی تکلیف و انجام آن به حدی است که‏‎ ‎‏می تواند یک زندگی بی هویت و بدون مبنا و فلسفه و هدف را قابل تحمل‏‎ ‎‏و رضایت بسازد، چنانکه در مقداری قابل توجه از جوامع مغرب زمین‏‎ ‎‏می بینیم. و در صورت بی اعتنایی به نظم و قانونگرایی در زندگی، با داشتن‏‎ ‎‏هویت و مبنای حقیقی برای زندگی و فلسفه و هدف قابل قبول برای آن،‏

‏حیات آدمی هویت و مبنای خود را از دست داده و سایۀ شوم پوچی بر‏‎ ‎‏آن زندگی گسترده باشد و زندگی پربار و پر برکت امام بیانگر حکومت‏‎ ‎‏نظم و ترتیب بر زندگی ایشان است و از نزدیکترین افراد با ایشان، بارها‏‎ ‎‏شنیده بودم که ایشان در همۀ کارهای سخت به نظم و ترتیب مقید بوده اند.‏

‏ ‏

‎ ‎