علامه محمدتقی جعفری
آرامش و متانت در بحث های علمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

آرامش و متانت در بحث های علمی

‏     ‏‏در اثنای تحصیل در نجف که به نظرم می آید در حدود شش سال از‏‎ ‎‏آغاز اقامت تحصیلی در نجف گذشته بود که برای استراحت و صلۀ‏‎ ‎‏ارحام و زیارت مرقد ثامن الحجج علیه و علی آبائه و اولاده الصلوة‏

‏والسلام به ایران آمدم، در مدرسۀ مروی از طلبه ها شنیدم که امام به تهران‏‎ ‎‏آمده و در منزل پدر معظم همسرشان، مرحوم آیت الله ثقفی وارد‏‎ ‎‏شده اند. اینجانب با چند نفر از طلاب نجف و قم به خدمتشان رسیدیم. در‏‎ ‎‏این دیدار بحثی مفصل دربارۀ یک مسأله فقهی که مربوط به طلاق خلع‏‎ ‎‏بود، مطرح شد. این مسأله مربوط به این بود که اگر زوجه مقداری از‏‎ ‎‏مهریۀ خود را برای گرفتن طلاق، به زوج بذل کند، آیا مانند بذل همۀ مهر‏‎ ‎‏است یا نه؟ و به نظرم می آید که این مسأله را خود امام مطرح فرمودند. به‏‎ ‎‏یاد دارم بحث در این مسأله بیش از یک ساعت طول کشید. یکی از‏‎ ‎‏جالبترین خاطره ها در همان روز این بود که ما طلبه ها در بحث و گفتگو‏‎ ‎‏داد و فریاد زیاد می کردیم؛ ولی ایشان با کمال متانت و شکیبایی به حل و‏‎ ‎‏نقض و استدلال می پرداختند و همان روز همۀ طلبه ها را برای صرف‏‎ ‎‏ناهار نگاه داشتند. ‏

‏ ‏

‎ ‎