پیش گفتار
پیش گفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، عالیه

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

پیش گفتار

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیش گفتار

‏شاخه های اصلی درخت همیشه در پیرامون خویش شاخ و برگهای فرعی و کوچکتری‏‎ ‎‏دارند که اگر چه در قیاس با اصل، کوچک و ناچیزند اما درخت نیز بی آنها درخت نیست.‏‎ ‎‏حکایت انقلاب اسلامی و مردان و زنانی که بر گرد رهبری آن جمع آمدند و همه برای‏‎ ‎‏رسیدن به یک هدف کوشیدند نیز شاید بی مشابهت با داستان ساختمان درخت نباشد.‏

‏     در انقلاب اسلامی، ریشه و تنه و شاخه ها و برگها فارغ از کوچک و بزرگی همه،‏‎ ‎‏دست اندرکار خلق یک نتیجه بودند و آن چیزی جز به ثمر نشاندن درخت انقلاب نبود.‏‎ ‎‏در چنین حالی داستان همراهی هر یک از اجزا با کل، خواندنی و شنیدنی است؛‏‎ ‎‏داستانهایی که هر کدام رنگ، بو و طعم خاص خود را داراست. سرگذشت مرضیه‏‎ ‎‏حدیدچی مشهور به دباغ نیز به مثابه برگ یا شاخه ای از درخت انقلاب اسلامی، جداً‏‎ ‎‏خواندنی و شنیدنی است؛ چرا که او از معدود زنانی به شمار می رود که بر سر آرمان‏‎ ‎‏خویش از همه چیز گذشت و بی واهمه تمام رنجهای این راه پر خطر را بر خود هموار‏‎ ‎‏کرد.‏

‏     راستی اگر قرار باشد در تاریخ معاصر، شیرزنی به نام الگوی زن مسلمان معرفی‏‎ ‎‏شود، به سراغ چه کسی باید رفت؟‏

‏     ــ  کسی که آگاهانه قدم در مسیر دشوار مبارزه برای نیل به آرمان خود نهاده است؟‏

‏     ــ  کسی که در همین راه، اسیر دشمن بی رحم شده و علاوه بر خود، دختر نوجوانش‏‎ ‎‏نیز محکوم به زندگی در پشت میله های سرد و خوفناک زندان گشته است؟‏

‏     ــ  کسی که با چالاکی به همرزمان خود در خارج از مرزها پیوسته و با هموارکردن‏‎ ‎‏دشواریها آداب کلاسیک مبارزه را آموخته است؟‏

‏     ــ  کسی که مدتها در ادارۀ بخشی از تشکیلات رهبری مبارزه، ایفای نقش کرده‏‎ ‎‏است؟‏

‏     ــ  کسی که عنوان تنها فرمانده زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کارنامه خود‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏     ــ  کسی که تنها سفیر زن از سوی رهبری انقلاب به دربار یکی از دو امپراطوری بزرگ‏‎ ‎‏وقت، بوده است؟‏

‏     ــ  ...‏

‏     آری مرضیه حدیدچی همه اینها را یکجا در کارنامه خود دارد، پس اوراق کتاب‏‎ ‎‏زندگی اش برای همه، بویژه هم جنسانش خواندنی و پرآموزه خواهد بود. ‏

‏     مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) مفتخر است که توفیق تدوین و عرضه‏‎ ‎‏کتاب زندگی این زن بزرگ را یافته و امید است انتشار آن گامی در مسیر روشن شدن‏‎ ‎‏زوایای گوناگون بزرگترین پدیده تاریخ معاصر ایران بوده باشد. زحمت اصلی گردآوری‏‎ ‎

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه ا

‏این اثر بر دوش خانم عالیه شفیعی بوده که به رسم سپاس، خدمت او را ارج می نهیم.‏

‏ ‏

گروه تاریخ     

‏معاونت پژوهشی‏

‏  ‏

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه ب