روایت دوم
آقای الحسینی (نماینده نهاوند)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، عالیه

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

آقای الحسینی (نماینده نهاوند)

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آقای الحسینی (نماینده نهاوند)

‏آشنایی حضوری من با خانم دباغ به مجلس برمی گردد که به هر حال با سابقه ای که از‏‎ ‎‏ایشان سراغ داشتیم اعم از سابقه مبارزاتی پیش از انقلاب، فرماندهی سپاه و دیگر‏‎ ‎‏مسئولیتهایی که فقط اشاره به عناوین آنها فصل مشخصی را دربرمی گرفت، حضورشان‏‎ ‎‏در مجلس بیش از پیش سودمند بود.‏

‏     سوابق طولانی ایشان در مسائل اسلامی و سیاسی و نزدیکی شان به امام (س) و‏‎ ‎‏خانوادۀ محترمشان، از ایشان شخصیتی جامع الاطراف ساخته بود، به طوری که نقطه‏‎ ‎‏نظرات خواهر دباغ در مورد مسائل مختلفی که در مجلس به بحث گذاشته می شد برای‏‎ ‎‏دیگر نمایندگان بسیار راهگشا بود. به هر حال مجلس، علاوه بر آنچه که نمود عینی و‏‎ ‎‏خارجی دارد و گاه از طریق صدا و سیما و مطبوعات به اطلاع عموم می رسد، مباحثی را‏‎ ‎‏هم در خود دارد که گاهی حتی در مباحثات دو تن از نمایندگان و در راهروهای مجلس‏‎ ‎‏شکل می گیرد به نحوی که به اعتقاد من شاید بسیاری از تصمیمات، متأثر از همان‏‎ ‎‏مباحثاتی است که مثلاً در کریدور شکل گرفته و به تبادل نظرهایی خارج از صحن علنی‏‎ ‎‏مجلس ختم شده است. خواهر دباغ در همین مباحثات هم، طرف مشورت بسیاری از‏‎ ‎‏نمایندگان قرار می گرفتند که خود من هم شاهد آن بودم.‏

‏     خواهر دباغ یکی از شخصیتهای استثنایی هستند که در تمام حوزه های فعالیتی شان‏‎ ‎‏نشان داده اند که سرآمدند؛ چه در دوران پیش از انقلاب و فعالیتهای آن روزگارشان اعم‏‎ ‎‏از مبارزات مسلحانه و یا غیر مسلحانه در داخل یا خارج از کشور که به هر حال حضور‏

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه 129

‏زنان در این حوزه، درآن زمان، خیلی کم و انگشت شمار بود، و چه در ایام فعالیتشان در‏‎ ‎‏مجلس. خواهر دباغ همواره مسائل کلان را پیگیری می کرد و گاه در این پیگیری، سراغ‏‎ ‎‏وزرای مختلف هم می رفت. یکی از این مسائل، تلاش ایشان برای گرفتن یک شرکت‏‎ ‎‏مستقل برای آب یا برق همدان بود که از زیر گروهی شرکت آب یا برق منطقه ای غرب‏‎ ‎‏خارج شود و استقلال یابد و نمونه هایی از این دست فراوان است.‏

‏     درباره خصوصیات شخصیتی و اخلاقی خواهر دباغ موارد بسیاری را می توان شمرد.‏‎ ‎‏خود ایشان که به لحاظ فروتنی و تواضع بی نظیرشان راجع به خودشان صحبت نمی کنند.‏‎ ‎‏خواهر دباغ نمونه بارز یک انسان معتقد، مقاوم و فعال هستند که یکی از ذخیره ها و‏‎ ‎‏گنجینه های انقلاب به حساب می آیند که خداوند ان شاءالله طول عمرشان بدهد که واقعاً‏‎ ‎‏شخصیتهایی بی نظیر مانند ایشان، کم هستند.‏

‏     بهترین تعبیر را مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا دربارۀ خواهر دباغ فرموده اند که‏‎ ‎‏من چون عین آن عبارتهای گوهربار را در حافظه ندارم، نقل به مضمون می کنم. آیت الله ‏‎ ‎‏خامنه ای فرموده اند که ما باید از ایشان یعنی خواهر دباغ یاد بگیریم و مثل ایشان باشیم‏‎ ‎‏که در تمامی مسئولیتهایی که داشتند، به بهترین وجهی ظاهر شده و مسئولیتشان را به‏‎ ‎‏انجام رساندند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه 130

  • )) ما زن مثل خواهر دباغ می خواهیم. من لذت می برم آن زمانی که ایشان در فرماندهی سپاه همدان بودند. / مانند شیر می غرید و مردها را فرماندهی می کرد.