آیت اللّه‌ محمدرضا توسلی
اجتناب از شهرت طلبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اجتناب از شهرت طلبی

اجتناب از شهرت طلبی

‏امام از همان ابتدا از هر کاری که شائبۀ شهرت طلبی و مقام خواهی بود اجتناب‏‎ ‎‏می ورزید. به عنوان مثال اجازه نمی داد کسی پشت سرش راه برود. اگر شاگردی‏‎ ‎‏اشکالی داشت و می آمد تا در بین راه از ایشان سؤال کند امام می ایستاد و اشکال را‏‎ ‎‏پاسخ می داد، بعد هم به او می گفت: «بفرمایید بروید». معمولاً شاگردان ایشان،‏‎ ‎‏درس را شب در حجرۀ خود می نوشتند، که خود من شیوۀ کارم چنین بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) حوزه؛ ش 45، ص 51.