آیت اللّه‌ احمد صابری همدانی
هر مغزی نمیتوانست تحمل کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

هر مغزی نمیتوانست تحمل کند

هر مغزی نمی توانست تحمل کند

‏گاهی در مسائل عرفانی به قدری مطالب ارزنده و مهم و خیلی دقیق می فرمودند: که‏‎ ‎‏هر مغزی نمی توانست تحمل کند. بحث طلب و اراده در اصول، بحثی است خیلی‏‎ ‎‏مشکل و مهم که اکثر علما نتوانسته اند آن را درست مطرح کنند. بعضی مطالبی‏‎ ‎‏نوشته اند و وقتی قلمشان به اینجا رسیده است، مطلب را ناقص گذاشته اند. یادم‏‎ ‎‏است که من در درس ایشان شرکت نمی کردم و در درس دیگری شرکت می کردم که‏‎ ‎‏شنیدم آقا به مبحث طلب و اراده رسیده اند. درس را تعطیل کردم و خیلی از آقایان‏‎ ‎‏هم مثل من درسها را تعطیل کردند و در درس ایشان حاضر شدیم. این مبحث با‏‎ ‎‏فلسفه و کلام سر و کار دارد. ایشان حدود چهار روز دربارۀ طلب و اراده بحث‏‎ ‎‏فرمودند: و قضا و قدر را در همانجا یادآور شدند. من متأسفم که آن درس ایشان را‏

‏ننوشتم. الآن هم هرچه مطالعه می کنم، نمی توانم به آنچه ایشان در آن موقع‏‎ ‎‏فرمودند، چیزی بیفزایم. در همان موقع ایشان از محی الدین عربی هم مطالبی نقل‏‎ ‎‏می فرمودند: که درنظر طلبه ها خیلی مهم تلقی می شد و می گفتند: «عجب! ما‏‎ ‎‏محی الدین عربی را اینطور نمی شناختیم». ایشان در آن درس از مرحوم شاه آبادی‏‎ ‎‏ـ استادشان هم مطالبی نقل می فرمودند. الآن نیز مبحث طلب و اراده خیلی روشن‏‎ ‎‏و بدون اشکال در ذهنم است و ایشان مطلب را خیلی عالی بیان فرمودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 270.