فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه‏ ... ‌أ‏

فصل اول: پیوند با نهضت امام

‏شرح حال ...‏‎3‎

‏ارتباط با مسجد امین الدوله ...‏‎3‎

‏معلم و استاد اخلاق من ...‏‎4‎

‏سیاسی شدن از نوجوانی ...‏‎5‎

‏درباره پدرم ...‏‎5‎

‏کودکی و تحصیل ...‏‎7‎

‏ازدواج ...‏‎8‎

‏فعالیت سیاسی و واکنش بستگان و آشنایان ...‏‎8‎

‏احترام آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری به امام خمینی ...‏‎12‎

‏تولد رضا پهلوی  و عذر خواهی برقعی از امام ...‏‎13‎

‏رحلت آیت‌الله بروجردی و کناره گیری امام از مرجعیت ...‏‎16‎

‏شرایط سیاسی اجتماعی در آغاز نهضت امام خمینی ...‏‎18‎

‏دلایل روی آوردن به امام ...‏‎19‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه V

‏امام خمینی دل‌ها و قلبها را تسخیر کرد ...‏‎21‎

‏متحجرین به نام مذهب جلوی حرکت امام ایستادند ...‏‎22‎

فصل دوم: شکل‌گیری هیأت‌های مؤتلفه اسلامی

‏یار دیرین شهید نواب صفوی ...‏‎35‎

‏چگونگی آشنایی شهید عراقی با امام ...‏‎36‎

‏ویژگی شهید عراقی ...‏‎37‎

‏شکل‌گیری جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی ...‏‎38‎

‏آشنایی با آیت‌الله شهید دکتر بهشتی ...‏‎41‎

‏درس جهان بینی شهید بهشتی ...‏‎43‎

‏ماجرای تهیه خانه برای شهید بهشتی و یک خاطره آموزنده ...‏‎44‎

‏مدیریت شهید بهشتی بی نظیر بود ...‏‎45‎

‏منزل امام در قم تحت کنترل مأمورین امنیتی بود ...‏‎47‎

‏آشنایی و ارتباط من با آیت‌الله خامنه‌ای ...‏‎48‎

‏درخواست اجازه استفاده از وجوهات و ممانعت آیت‌الله خامنه‌ای ...‏‎50‎

‏مسئولیت‌های من در سازمان حج و زیارت ...‏‎51‎

‏سابقه آشنایی من با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ...‏‎51‎

‏پیام امام به طلاب اعزام شده به سربازی ...‏‎52‎

‏از مشاورت یاران امام محروم نبودیم ...‏‎53‎

‏نقش صادق امانی در مؤتلفه ...‏‎54‎

‏ویژگی‌ها و خصوصیات شهید اسدالله لاجوردی ...‏‎55‎

‏آشنایی من با مرحوم آیت‌الله مصطفی خمینی ...‏‎56‎

‏انتقال پیام امام به آقای فلسفی ...‏‎58‎

‏افشای توطئه رژیم و اعلامیه استنصار ...‏‎61‎

‏دیدار بازرگانان و تجار تهران با امام خمینی در قم ...‏‎63‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه VI

‏تدارک راهپیمایی از مدرسه حاج ابوالفتح به طرف دانشگاه تهران ...‏‎66‎

‏پیش‌بینی ساواک برای برهم زدن راهپیمایی ...‏‎67‎

‏حرکت به قم و ارائه گزارش راهپیمایی به امام خمینی ...‏‎71‎

‏راهپیمایی بزرگ روز عاشورا ...‏‎72‎

‏انتقال شهید عراقی به کمیته مشترک ...‏‎73‎

‏آشنایی با مرحوم حاج سید احمد خمینی ...‏‎74‎

‏تیزهوشی و ذکاوت حاج احمد آقا ...‏‎75‎

‏حضور حاج احمد آقا در جلسات جمعیت مؤتلفه و کمیته امداد ...‏‎76‎

‏نقش کمیته امداد در محرومیت زدایی و اشتغال ...‏‎76‎

‏مأموریت من در بنیاد مستضعفان ...‏‎77‎

‏کمک به خانواده زندانیان سیاسی و اجازه امام ...‏‎78‎

‏دستگیری من در سالگرد مدرسه فیضیه ...‏‎79‎

‏دیدار با زندانیان سیاسی در برازجان به اتفاق آقای هاشمی ...‏‎82‎

‏باغ کرج؛ باغ دماوند ...‏‎83‎

فصل سوم: دستگیری حضرت امام، اقدام به موقع مؤتلفه

‏صبح دوم فروردین 1342 در منزل امام ...‏‎89‎

‏بعدازظهر روز دوم فروردین 1342 در مدرسه فیضیه ...‏‎90‎

‏با اعلامیه امام روح جدیدی در مردم دمیده شد ...‏‎93‎

‏سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه ...‏‎94‎

‏چگونگی اطلاع من از خبر دستگیری امام در قم ...‏‎95‎

‏داستان دستگیری امام از زبان امام ...‏‎97‎

‏اقدام به موقع مؤتلفه پس از دستگیری امام خمینی ...‏‎98‎

‏قیام خونین 15 خرداد ...‏‎106‎

‏سرهنگ صدارت ...‏‎106‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه VII

‏ارادت و دوستی آیت‌الله میلانی با امام خمینی ...‏‎107‎

‏پس از آزادی امام، من مدتی فراری بودم ...‏‎110‎

‏یک سؤال از آیت‌الله شریعتمداری ...‏‎111‎

‏پیشنهاد پیشکار آقای شریعتمداری ...‏‎111‎

‏امام اجازه نمی‌دادند چیزی پشت سر علما گفته شود ...‏‎112‎

‏جسارت و شجاعت امام خمینی در برخورد با بازجویان ...‏‎113‎

‏جمع آوری امضا برای حکم مرجعیت امام و آزادی ایشان از زندان ...‏‎115‎

‏آزادی امام از زندان و حصر ...‏‎117‎

‏نقش شیخ رضا دوغی در چاپ عکس‌های امام ...‏‎119‎

‏مقاله روزنامه اطلاعات و واکنش امام خمینی ...‏‎119‎

فصل چهارم: کاپیتولاسیون و تبعید امام

‏لایحه ننگین کاپیتولاسیون و واکنش امام خمینی ...‏‎123‎

‏مأمورین شبانه به منزل امام ریختند ...‏‎131‎

‏پس از چاپ اعلامیه امام مأمورین ساواک به سراغ من آمدند ...‏‎133‎

‏پایه کار در بازجوئی مقاومت است ...‏‎134‎

‏زندان موقت شهربانی ...‏‎137‎

‏از روز اول هشیار بودیم ...‏‎139‎

‏سرهنگ دولو قاجار و سرهنگ شاه حیدری ...‏‎140‎

‏با گرفتن تعهد آزاد شدم ...‏‎142‎

‏واکنش جمعیت مؤتلفه اسلامی به تبعید امام خمینی ...‏‎142‎

‏گرفتن اجازه حکم از آیت‌الله میلانی ...‏‎144‎

‏اجرای حکم توسط شهید محمد بخارایی ...‏‎144‎

‏پیامد ترور حسنعلی منصور ...‏‎145‎

‏مقاومت شهید مهدی عراقی در مقابل شکنجه بازجوها ...‏‎147‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه VIII

‏تأمین هزینه‌های مبارزاتی ...‏‎148‎

‏تبعید حاج آقا مصطفی به ترکیه ...‏‎148‎

‏انتقال امام از بورسا به نجف ...‏‎149‎

فصل پنجم: آزادی از زندان

‏دستگیری گسترده اعضای مؤتلفه ...‏‎153‎

‏شهید حاج صادق امانی به امام خمینی عشق می‌ورزید ...‏‎157‎

‏تلاش رژیم در دستگیری گسترده مخالفین ...‏‎158‎

‏پرونده جدید در زندان قزل قلعه ...‏‎161‎

‏توقف فعالیت مسجد جامع ...‏‎167‎

‏انتقال من از زندان قزل قلعه به زندان عشرت آباد ...‏‎170‎

‏یک زندانبان جالب ...‏‎173‎

‏اعتصاب غذا در زندان عشرت آباد ...‏‎175‎

‏ملاقات با دادستان ارتش ...‏‎177‎

‏وضعیت زندان شماره 3 ...‏‎179‎

‏ماجرای استاد غفور در زندان شماره سه ...‏‎180‎

‏مذهبی‌ها روحیه خوبی داشتند ...‏‎181‎

‏تاکسی در زندان ...‏‎182‎

‏ورود اعضای حزب ملل اسلامی به زندان شماره سه ...‏‎183‎

‏داستان انتقال به زندان شماره 4 ...‏‎184‎

‏بدرقه زندانیان و استقبال آیت‌الله طالقانی از ما ...‏‎185‎

‏از زندان شماره 4 خبرهای بد می‌رسید ...‏‎185‎

‏ترکیب زندان شماره 4 ...‏‎186‎

‏ایجاد فشار روانی برای زندانیان سیاسی ...‏‎186‎

‏ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله طالقانی ...‏‎187‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه IX

‏وضعیت زندان شماره 4 ...‏‎189‎

‏تقریر تفسیر آیت‌الله طالقانی در زندان ...‏‎190‎

‏پیشنهاد سرهنگ کوهرنگی و خنثی کردن نقشه آنها ...‏‎190‎

‏آزادی از زندان قصر ...‏‎191‎

فصل ششم: از شهرک سالاریه تا مدرسه رفاه

‏احداث شهرک سالاریه قم ...‏‎195‎

‏دستگیری آقای هاشمی و پیغام مهم ایشان به من ...‏‎198‎

‏سفر به مشهد و دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای ...‏‎199‎

‏ساده‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای ...‏‎199‎

‏تصمیم بر ایجاد یک بنیاد فرهنگی ...‏‎200‎

‏مؤسسه فرهنگی رفاه ...‏‎201‎

‏حضور آقای هاشمی در هیأت مدیره مدرسه رفاه ...‏‎204‎

‏چگونگی انتخاب و دعوت آقای مفتح برای امامت مسجد قبا ...‏‎204‎

‏آشنایی با شهید مفتح ...‏‎208‎

‏شهید حاج طرخانی ...‏‎208‎

‏برگزاری نماز باشکوه عید فطر ...‏‎212‎

فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو

‏حرکت به سمت فرانسه و دیدار با امام ...‏‎217‎

‏مواضع حضرت امام در دیدار با چهره‌های سیاسی ...‏‎223‎

‏مشروح دیدار و مذاکره رمزی کلارک و فالک با امام خمینی ...‏‎224‎

‏جمله آن زن مسیحی در دیدار با امام ...‏‎228‎

‏تکثیر و توزیع نوارهای سخنرانی امام ...‏‎228‎

‏اعتصاب کارکنان شرکت نفت و گزارش آن به امام ...‏‎230‎

‏چهارصد ژاندارم در نوفل لوشاتو ...‏‎230‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه X

‏نوفل لوشاتو کانون خبری سراسر دنیا ...‏‎231‎

‏آیت‌الله بهشتی در نوفل لوشاتو ...‏‎232‎

‏دیدار سنجابی و جلال الدین تهرانی با امام در فرانسه ...‏‎233‎

‏نوفل لوشاتو یک مدیریت مستقلی پیدا کرد ...‏‎235‎

‏اختلاف انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا با نهضت آزادی ...‏‎237‎

‏امام خمینی تابع قوانین بودند ...‏‎238‎

‏ویژگی‌هایی از رفتارهای فردی امام در نوفل لوشاتو ...‏‎239‎

‏پاسخ امام به اظهارات علی امینی ...‏‎240‎

‏پاسخ امام خمینی به ادعای تجزیه ایران بدون شاه ...‏‎241‎

‏توصیه امام به رعایت حجاب شرعی ...‏‎243‎

‏بزرگترین درس امام ...‏‎244‎

‏هدایای امام برای اهالی نوفل لوشاتو ...‏‎245‎

‏نقش مؤثر مرحوم حاج احمد خمینی در نوفل لوشاتو ...‏‎245‎

‏خستگی‌ناپذیری مردم از مبارزه با رژیم ...‏‎247‎

فصل هشتم: بازگشت از فرانسه و سازماندهی کمیته استقبال

‏وقتی به ایران برگشتم ارتباطم با فرانسه برقرار بود ...‏‎255‎

‏سخنرانی‌ها و پیام‌های امام به سرعت ضبط و تکثیر شد ...‏‎256‎

‏مانع تراشی عده‌ای برای ممانعت از حرکت امام به ایران ...‏‎257‎

‏تلاش بختیار برای ممانعت از ورود امام به ایران ...‏‎257‎

‏تصمیم امام به بازگشت به کشور ...‏‎258‎

‏نحوه ورود و استقبال از امام در فرودگاه مهرآباد ...‏‎260‎

‏امام مصمم بود که به بهشت زهرا برود ...‏‎262‎

‏محافظت از امام خمینی در بهشت زهرا ...‏‎264‎

‏اعضاء اصلی ستاد استقبال ...‏‎264‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه XI

‏راه‌اندازی و بهره‌برداری فرستنده در محل استقرار امام ...‏‎265‎

‏اعلان حکومت نظامی و تصمیم به موقع امام خمینی ...‏‎266‎

‏انتخاب مدرسه علوی برای استقرار حضرت امام ...‏‎268‎

فصل نهم: پیروزی انقلاب اسلامی

‏اضمحلال ارتش شاهنشاهی و اداره کشور به دست مردم ...‏‎271‎

‏جمع‌آوری اموال مصادره شده ...‏‎271‎

‏گودبای پارتی سفیر دولت موقت ...‏‎274‎

‏یورش خلق مسلمان و تدبیر به موقع امام ...‏‎274‎

‏انقلاب اسلامی با دسیسه‌های مختلف روبرو بود ...‏‎275‎

‏تبدیل باغ شریف امامی به مدرسه ...‏‎275‎

‏اجازه امام برای استفاده از وجوهات برای ساخت مدرسه ...‏‎276‎

‏نامه من به محضر امام خمینی ...‏‎277‎

‏پاسخ امام ...‏‎277‎

‏توطئه علیه انقلاب ...‏‎278‎

‏تأثیر انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای کشور ...‏‎280‎

‏دعای امام بهترین هدیه برای عروس و داماد ...‏‎282‎

فصل دهم: روزهای آغازین پیروزی

‏انقلاب که پیروز شد سهم‌خواهی‌ها شروع ‌شد ...‏‎287‎

‏اولین روز ورود امام به مدرسه رفاه ...‏‎288‎

‏آغاز دیدار مردمی با امام در مدرسه علوی ...‏‎288‎

‏هویدا در مدرسه رفاه ...‏‎289‎

‏دستگیری عوامل رژیم و انتقال آنها به مدرسه رفاه ...‏‎291‎

‏دستگیری و انتقال نصیری و رحیمی به مدرسه رفاه ...‏‎294‎

‏آزادی و تحویل سولیوان به دولت موقت ...‏‎295‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه XII

‏تأمین مخارج و هزینه اداره مدرسه رفاه و علوی ...‏‎296‎

‏ویژگی‌های فردی و عبادی امام خمینی ...‏‎296‎

‏دیدار یاسر عرفات با امام در مدرسه علوی ...‏‎297‎

‏تصمیم امام برای زیارت حضرت عبد العظیم ...‏‎299‎

فصل یازدهم: بازگشت امام به قم

‏حرکت امام به قم ...‏‎303‎

‏چگونگی انتقال حضرت امام به قم ...‏‎303‎

فصل آخر: دست‌نوشته‌هایی پیرامون امام و انقلاب

‏نگاهی به منزلت و جایگاه مردم در اندیشه امام خمینی ...‏‎311‎

‏سبک‌شناسی رهبری ...‏‎312‎

‏حکومت بر قلوب، ثمره استراتژی مردم داری ...‏‎315‎

‏راه‌های مردمی شدن ...‏‎319‎

‏1ـ جلوگیری از نارضایتی ...‏‎319‎

‏2ـ عمل به موازین اسلامی ...‏‎322‎

‏3‏‎ ‎‏ـ تمسک به اسلام در مقام عمل ...‏‎322‎

‏4ـ سخت‌گیری نکردن با مردم ...‏‎324‎

‏5ـ شرکت دادن مردم در کارها ...‏‎325‎

‏ ‏

‏15‏‎ ‎‏خرداد فصل جدیدی از تاریخ رویارویی مستضعفین با مستکبران ...‏‎328‎

‏استراتژی امام در مواجهه با نقشه‌های امریکا ...‏‎330‎

‏الگوی رهایی‌بخش ...‏‎335‎

‏ویژگی‌های رهبر ...‏‎340‎

‏آگاهی به زمان ...‏‎340‎


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه XIII

‏جاذبه رهبری ...‏‎341‎

‏پیشگامی رهبر ...‏‎341‎

‏باور داشتن هدف ...‏‎342‎

‏ ‏

فهرست اعلام‏...‏‎ 345‎

اسناد‏...‏‎ 369‎

‎ ‎

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه XIV