فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
مواضع حضرت امام در دیدار با چهره های سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

مواضع حضرت امام در دیدار با چهره های سیاسی

‏بعد از این که شاه از ایران فرار کرد هر شخصیتی از سران رژیم که از حضرت امام تقاضای ملاقات می‌کرد ابتدا بایستی مواضع خودش را کتبی اعلام می‌کرد تا حضرت امام اجازه ملاقات بدهد. ‏


کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 223

‏ مواضع مورد نظر حضرت امام این بود: نفی رژیم سلطنتی و تایید قیام و مبارزات ملت به پا خاسته ایران. ‏

‏ دکتر سنجابی از سران جبهه ملی بود وقتی برای ملاقات با امام به نوفل لوشاتو آمد متنی را مبنی بر نفی رژیم سلطنتی و تایید قیام و مبارزات ملت ایران نوشتند که من خدمت امام بردم و حضرت امام اصلاح کرد. وقتی دکتر سنجابی مجدداً متن را نوشتند و امضاء کردند بعد امام اجازه دیدار دادند. ‏

‏از جمله افراد دیگری که برای ملاقات حضرت امام آمد رمزی کلارک دادستان اسبق امریکا بود. بعد از دیدار با حضرت امام وقتی که می‌خواست خارج بشود به آقای محمد هاشمی گفتم: نگه‌اش دارید و از او سئوال کنید. در ملاقات با امام خمینی چه دیدی؟ نظرت نسبت به امام چیست؟ تاملی کرد و پاسخ داد: او یک مرد استثنایی تاریخ است.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 224