فصل هفتم: دیدار با امام خمینی در نوفل لوشاتو
هدایای امام برای اهالی نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

هدایای امام برای اهالی نوفل لوشاتو

‏س: این حجم جمعیت که به نوفل لوشاتو آمد، آسایش و آرامش همسایگان را تا حدودی به هم زد آیا از ناحیه همسایه‌ها اعتراضی نبود و اگر این اعتراض‌ها به گوش امام می‌رسید ایشان چه توصیه‌ای ‌کردند؟‏

‏ج: از زمانی که من و شهید عراقی در نوفل لوشاتو بودیم شکایتی از ناحیه همسایه‌ها نشد، اما امام که خود معلم اخلاق بودند بارها از اینکه در این روستا آسایش مردم به هم خورده بود عذرخواهی داشتند؛ ضمن اینکه این روستای سرسبز ظرفیت این همه ایاب و ذهاب و جمعیت خبرنگاران و شخصیت‌های جهانی را نداشت، آنچه مسلم است، اگر چه آسایش آنها تا حدودی بهم خورده بود ولی رونقی هم برای آنها ایجاد شد. شهید مهدی عراقی می‌گفت: پایان روزهائی که امام نوفل لوشاتو را ترک می‌کردند برای اهالی آن روستا هدیه فرستادند و از اینکه برای اهالی مزاحمتی ایجاد شده، عذر خواهی کردند.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 245