مجله نوجوان 38 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 38 صفحه 10

یاد دوست امام و مساجد از همه اسف بارتر وضع ایران است که رژیم (رژیم شاهنشاهی) آن ماموریت دارد با چاپ قرآن ، تظاهر به اسلام ، به اسم سپاه دین ، سازمان اوقاف و به عناوین فریبنده دیگر یکباره اسلام را ریشه کن سازد. ملت اسلام را بیش از پیش به ذلت و اسارت بکشد ، مسجد و محراب پیامبر اسلام را به صورت بنگاه تبلیغاتی دربار ضد اسلامی خود درمی آورد و برای اجراء این نقشه های شوم به کمک و مساعدت روحانی نماهای خود فروخته و سرسپرده نیاز کامل دارد و با همکاری آنان می خواهد مساجد و دیگر محافل اسلامی را قبضه کند. مراسم مذهبی را تحت نظارت و مراقبت خود درآورد و به حوزه های علمیه دست یابد. مبارزه با علم و فرهنگ با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد و می خواهند ملت بدبخت را به دستور استعمارگران عقب مانده نگه دارند. با ادعای اسلام و تظاهر به مسلمانی کمر به نابودی اسلام بسته و احکام مقدسه قرآن را یکی پس از دیگری محو و نابود می کنند. علماء اعلام و محصلین علوم اسلامی در تحت فشار عمال استعمار دست و پا می زنند. مدارس علوم دینیه ، مساجد و محافل اسلامی را می خواهند قبضه کنند و این برنامه را مقداری عملی کرده اند. لازم است که در این موقع که بیش از هروقت احتیاج به اجتماعات اسلامی داریم ، ملت مسلمان ما به مساجد رو آورند و نهضت را از راه مساجد که دژهای محکم اسلام است زنده نگه دارند و با شعارهای اسلامی نهضت را به پیش برند. شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن کریم بیش از پیش گرایش کنید و دست انفاق و برادری به هم دهید و از اختلافات دست بردارید و برای قرآن کریم و اسلام عزیز فکری کنید ، تعلیمات اسلام را نصب العین قرار دهید ، مساجد و محافل دینیه را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است ، هرچه بیشتر گرم و مجهز نگه دارید. دفاع از حق و اسلام از بزرگترین عبادات است ، بگذار عبادتگاههای ما را در این شهر مبارک (ماه رمضان) به خون بکشند و ببندند که مسلمین با عبادت بزرگتر ماه شریف را می گذرانند ... مامورین شاه به مسجد ریخته و به قتل و جرح مردم بی دفاع پرداخته و مسجد را به آتش کشیده اند. نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 38صفحه 10