الفصل الخامس فـی مبحث الضـدّ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الفصل الخامس فـی مبحث الضـدّ

الفصل الخامس فـی مبحث الضـدّ

‏ ‏

‏اختلفت الآراء فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أولا ؟‏

‏ولنقدّم لتوضیح المراد اُموراً :‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 407