الخامسة‏: محطّ البحث فی الإجزاء
الموضع الثانی فی أنّ الإتیان بالفرد الاضطراری هل یقتضی الإجزاء أم لا‏؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الموضع الثانی فی أنّ الإتیان بالفرد الاضطراری هل یقتضی الإجزاء أم لا‏؟

الموضع الثانی فی أنّ الإتیان بالفرد الاضطراری هل یقتضی الإجزاء أم لا ؟

‏ ‏

‏وفیه مقامان :‏

‎ ‎

کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 262