بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل چهارم نهضت مشروطیت
علل نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

علل نهضت

علل نهضت

‏ ‏

‏جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود؛ البته با قبول داشتن رژیم، عدالت‏‎ ‎‏می خواسته اند ایجاد کنند.(53)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه ‏‎ ‎‏بساطی بوده است، چه آن وقتی که انقلاب شد و مشروطه را بپاکرد، با‏‎ ‎‏ اینکه انقلاب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت ‏‎ ‎‏استبدادی یک قدری محدود بشود و روی قوانین مشروطه باشد. شما ‏‎ ‎‏توجه کنید که در آذربایجان، در تهران، در شمال چقدر جنایات واقع‏‎ ‎‏ شد و چه قدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد.(54)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏علمای اسلام در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 33

‏برای ملت آزادی گرفتند، قوانین جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت‏‎ ‎‏است، به نفع استقلال کشور است، به نفع اسلام است، قوانین اسلام‏‎ ‎‏است؛ این را با خونهای خودشان، با زجرهایی که کشیدند، با‏‎ ‎‏بیچارگیهایی که متوجه به آنها شد، گرفتند؛ این آخوندها مرتجع‏‎ ‎‏هستند؟... به این متمم قانون اساسی، شما عمل کنید که علمای اسلام‏‎ ‎‏در صدر مشروطیت جان دادند برای گرفتن این، و رفع کردن اسارت‏‎ ‎‏ملتها؛ شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید.(55)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏مشروطیت؛ این نهضت از نجف شروع شد به دست علما. در ایران‏‎ ‎‏هم با دست علما بود که آن استبداد سخت که هر کاری می خواهد‏‎ ‎‏بکند، هرکس را بکشد... در مقابل این استبداد، علما قیام کردند و یک‏‎ ‎‏نهضتی به وجود آوردند. و در صف اول علما بودند که می خواستند‏‎ ‎‏بشود، نشد؛ نه اینکه شد. اگر شده بود خوب بود. نتوانستند. خوب‏‎ ‎‏وقتی نتوانستند چه بکنند آنها؟ اما بهتر شده از آن وقت ـ از آن وقت که‏‎ ‎‏یک مردکه ای هر کاری بکند «لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَل» ـ از آن وقت بهتر ‏‎ ‎‏شد. منتها نماسید آنی که می خواستند. خوب، متمم قانون اساسی با‏‎ ‎‏زحمت علما درست شد لکن عمل نکردند ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ متمم قانون.(56)‏

10 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏در جنبش مشروطیت هم همین طور بود ـ که از روحانیون نجف و‏‎ ‎‏ایران شروع شد؛ مردم هم تبعیت کردند و کار را تا آن حدود که‏‎ ‎‏توانستند آن وقت انجام دادند و رژیم استبدادی را به مشروطه‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 34

‏برگرداندند. لکن خوب، نتوانستند مشروطه را آن طور که هست‏‎ ‎‏درستش کنند، متحققش کنند. باز همان بساط بود.(57)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏قانون سابق که در صدر مشروطیت تصویب شده بود به وسیلۀ ملت،‏‎ ‎‏ومتمم قانون را، با جدیت مرحوم شیخ فضل الله نوری، به آن ضم‏‎ ‎‏کردند و ملت به او رأی دادند.(58)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏علمای ما در طول تاریخ این طور نبود که منعزل از سیاست باشند.‏‎ ‎‏مسأله مشروطیت یک مسأله سیاسی بود و بزرگان علمای ما درش‏‎ ‎‏دخالت داشتند، تأسیسش کردند.(59)‏

2 / 6 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏باعث تعجب و تأسف است که نظام آموزشی کشور اسلامی ایران‏‎ ‎‏نسبتی به مرحوم بهبهانی‏‎[1]‎‏ ـ رحمة الله علیه ـ دهد که حتی کسروی‏‎[2]‎‏ با‏‎ ‎‏ آن سوابق ضداسلامی دربارۀ ایشان نمی دهد. کسرویِ ضد دین پس از‏‎ ‎‏تجلیل از آقایان: بهبهانی و طباطبایی دستور بهبهانی و طباطبایی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏به مردم را در پناه بردن به سفارت یک دولت بیگانه رد می کند.(60)‏

4 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

  • - سید عبدالله بهبهانی (1262 ـ 1328 ه. ق.) یکی از پیشوایان بزرگ مشروطیت بود که به وسیلۀ عوامل حزب دموکرات به قتل رسید.
  • - احمد کسروی (1269 ـ 1324 ه. ش.) اعتقاداتی مخالف مذهب، تشیع و متأثر از آرای وهابیت داشت و از طرفداران رضاشاه بود. تاریخ مشروطۀ ایران مهمترین اثر تاریخی اوست. وی سرانجام توسط یکی از اعضای فداییان اسلام ترور شد.