کتاب نکاح
احکامی چند از صیغه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکامی چند از صیغه

‏ ‏

احکامی چند از صیغه

‏گذشت بعضی احکام مربوط به عقد منقطع؛یعنی صیغه،و در این‌جا بعضی دیگر ‏‎ ‎‏از احکام آن ذکر می‌شود.‏

‏         مسأله 1- شرط است در صیغه که مهر ذکر شود و معلوم گردد،پس چنانچه این کار ‏‎ ‎‏مراعات نشود صیغه باطل است.‏

‏         مسأله 2- چنانچه مردی زنی را صیغه کرد و به او دخول ننمود و زن هم مهیا بود ‏‎ ‎‏برای آن کار و مدتی که معیّن شده بود گذشت،باید مرد مهر را به زن بدهد.‏

‏         مسأله 3- در صیغه شرط است که وقتش معیّن گردد؛زیرا که او ازدواج موقت ‏‎ ‎‏است در مقابل زناشویی دائم.‏

‏         مسأله 4- اگر چنانچه متعمداً وقت را معیّن نکرد یا نسیان کرد که بگوید تو صیغۀ ‏‎ ‎‏من باش تا یک ماه یا یک سال،پس در این صورت این صیغه،عقدی می‌شود و دائم ‏‎ ‎‏می‌گردد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 367

‏         مسأله 5- طلاق در صیغه نیست و زنی که صیغه شود بعد از گذشتن آن وقت که ‏‎ ‎‏معیّن گشته دیگر رها است ولی عدّه دارد،و همچنین اگر مرد مدت را ببخشد و از حق ‏‎ ‎‏خودش بگذرد،دیگر مرد حق رجوع کردن ندارد.‏

‏         مسأله 6- صیغه کردن زنان بدکار مانعی ندارد،ولکن کراهت دارد،و چنانچه آنان را ‏‎ ‎‏صیغه کرد باید منعشان کرد از کار زشتشان.‏

‏         مسأله 7- اگر زن صیغه‌ای مدتش تمام شد یا مرد مدتش را بخشید و با او نزدیکی ‏‎ ‎‏نکرده بود عدّه ندارد.‏

‏         مسأله 8- اگر مرد بمیرد زن صیغه‌ای از او ارث نمی‌برد،و همچنین اگر زن بمیرد از ‏‎ ‎‏او ارث نمی‌برد،و احتیاط آن است که شرط ارث بردن هر دو یا یکی را نکنند،و اگر ‏‎ ‎‏شرط کردند احتیاط واجب آن است که با ورثۀ میت صلح کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 368