احکام طهارت
وضو
احکام وضوی جبیره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام وضوی جبیره

‏ ‏

احکام وضوی جبیره

‏چیزی که به آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن ‏‎ ‎‏می‌گذارند«جبیره»نامیده می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 21

‏         مسأله 1- اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی که در دست‌ها و یا صورت است بسته ‏‎ ‎‏باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد،باید در موقع وضو گرفتن آب را به زیر آن ‏‎ ‎‏برساند،و اگر آب را بشود به زیر آن رسانید به طوری که قدر واجب حاصل شود،باز ‏‎ ‎‏کردن پارچۀ روی زخم لازم نیست،اما اگر دمل و یا زخم و یا شکستگی در محل مسح ‏‎ ‎‏باشد،اگر ممکن باشد باید پارچه را باز کند و زیر آن را مسح نماید و اگر ممکن نشود ‏‎ ‎‏روی آن را مسح نماید.‏

‏         مسأله 2- اگر روی جبیره نجس شود و یا برای چیز دیگر نشود روی آن دست ‏‎ ‎‏کشید،باید روی آن پارچه‌ای بگذارند و روی پارچه را دست بکشند.‏

‏         مسأله 3- اگر زخمی در صورت و دست‌ها است و روی آن باز است،ولی آب ‏‎ ‎‏ریختن روی آن ضرر دارد،شستن اطراف آن کافی است و بهتر آن است که پارچه‌ای ‏‎ ‎‏روی آن بیندازد و بر آن هم دست بکشد.‏

‏         مسأله 4- اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دست‌ها یا تمام محل یکی از مسح ‏‎ ‎‏را فرا گیرد،باید وضوی جبیره‌ای بگیرد،ولی اگر جبیره بیشترِ از اعضای وضو را گرفته ‏‎ ‎‏باشد باید تیمم کند،و بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره‌ای هم بگیرد.‏

‏         مسأله 5- اگر جبیره مقداری از اطراف زخم یا دمل یا شکستگی را که سالم است ‏‎ ‎‏گرفته باشد،چنانچه بیشتر از مقدار معمولی نباشد مانعی ندارد،و اگر بیشتر از معمول ‏‎ ‎‏اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست،باید به دستور جبیره عمل کند؛یعنی ‏‎ ‎‏روی آن را مسح کند و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید،و اگر برداشتن جبیره ‏‎ ‎‏ممکن است باید جبیره را بردارد،پس اگر زخم در صورت و دست‌ها است،اطراف ‏‎ ‎‏آن را بشوید بعد پارچه را بر روی آن ببندد و روی آن را دست بکشد.‏

‏         مسأله 6- اگر در جای وضو چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا به ‏‎ ‎‏قدری مشقت دارد که نمی‌شود،باید به روی او دست بکشد،و بهتر آن است که شستن ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 22

‏بر او صدق نماید و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.‏

‏         مسأله 7- کسی که وظیفۀ او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل ‏‎ ‎‏یا شکستگی باشد و روی آنها جبیره باشد،باید به دستور وضوی جبیره‌ای تیمم ‏‎ ‎‏جبیره‌ای نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 23