مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

              کد/ م 160 

‏ ‏

   

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

 صحیفه دل(1)

     (مطالب و خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی(س))

 به کوشش:  حمید بصیرت منش، مرتضی طاهری، اصغر میرشکاری

 ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج 

 چاپ سوم:  1385/ 3000 نسخه

        قیمت:  1100 تومان 

  

               خیابان انقلاب، بین فروردین  وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297 

مراکز پخش         خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            حرم مطهرحضرت امام خمینی (س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                             کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                    نشانی الکترونیکی:                pub@imam-khomeini.ir 

‎ ‎