آیت الله محمد مؤمن
مبارزه با طاغوت، عبادتی بزرگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مبارزه با طاغوت، عبادتی بزرگ

‏     ‏‏از اموری که در رفتار و گفتار حضرت امام به وضوح مشهود بود،‏‎ ‎‏اعتقاد ایشان به توحید افعالی حق متعال بود که همه چیز را از ناحیه او و‏‎ ‎‏در ید قدرت او می دانستند و وجود و بیانات ایشان در حوزه مبارکه،‏‎ ‎‏طلاب را به همین توحید افعالی و در عین حال به مبارزه دعوت می کردند‏‎ ‎‏و به طوری که واقعاً مبارزه با طاغوت وجهۀ عبادتی بزرگ به خود گرفته‏‎ ‎‏بود. در بیاناتشان می فرمودند: شما چگونه می توانید شکر خدا را به جای‏‎ ‎‏آورید که خداوند با زور و سرنیزه، یعنی سرنیزه عوامل شاه، شما را به‏‎ ‎‏خودش متوجه ساخته است. افسوس که ابعاد معنوی آن عزیز شناخته نشد‏‎ ‎‏و تأسف آورتر اینکه بندگان مستعد و شایسته خداوند نتوانستند از این‏‎ ‎‏جهت آن طوری که باید و شاید و به صورت عام و شامل بهرۀ وافی‏‎ ‎‏بگیرند. رضی الله تعالی عنه و ارضاه به محمدوآله الطاهرین صلوات الله ‏‎ ‎‏علیهم اجمعین.‏

‎ ‎