آیت الله محمدحسن قدیری
مقام تدریس و طلبه پروری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مقام تدریس و طلبه پروری

‏     ‏‏خاطره ای از مقام طلبه پروری امام بزرگوار دارم که با مقایسه با بعضی‏‎ ‎‏اساتید بزرگ، جایگاه آن بزرگوار معلوم می شود. نوشته ای از بحث یکی‏‎ ‎‏از اساتید داشتم که اشکالاتی در آن به ذهنم آمده بود که آن را هم نوشته‏‎ ‎‏بودم و خدمت خود آن استاد دادم. ایشان گرفت و پس از یک شب که‏‎ ‎‏آن را نگاه داشت، وقتی رفتم از او نوشته را بگیرم، در مجلس عمومی‏‎ ‎‏نوشته را باز کرد و دست روی یک نکته رجالی آن گذاشت و به یکی از‏‎ ‎‏شاگردانش که در آن جلسه بود، داد که این چیست که این آقا نوشته‏‎ ‎‏است؟ او هم مثل اینکه آنجا را جای بحث ندید، بنابراین از آن گذشت و‏‎ ‎‏دست روی جای دیگر گذاشت و سؤال کرد. و در آن مجلس بحث ما‏‎ ‎‏درگیر شد و طوری شد که خود آن استاد که جوابی نداشت بدهد، از‏‎ ‎


‏مجلس بیرون رفت و بحث تمام شد. ‏

‏     در همان ایام نوشته ای هم از درس حضرت امام خدمت ایشان دادم‏‎ ‎‏که در آن اشتباهاتی داشتم. چند روز آن را نگهداشتند. یک روز قبل از‏‎ ‎‏اینکه نوشته را به من رد کنند، در بین راه نظر مبارکشان به من افتاد. با روی‏‎ ‎‏باز فرمودند: کتاب شما را دیدم خیلی خوب بود. یک خوبی که داشت‏‎ ‎‏این بود که اشکال کرده بودید. ضمناً نقل کردند که «مرحوم حاج شیخ‏‎ ‎‏عبدالکریم وقتی نوشته خود را به استادشان مرحوم فشارکی دادند، ایشان‏‎ ‎‏پس از اینکه نوشته را برگرداندند، فرمودند خیلی خوب بود؛ فقط یک‏‎ ‎‏نقص داشت و آن اینکه خطی زیر آن نکشیده بودی و اگر اشکال واردی‏‎ ‎‏داری بنویسی و اگر اشکال واردی نداری، کما اینکه اشکالات شما هم‏‎ ‎‏وارد نبود، اقلاً زیر آن فحش می نوشتی». و بعد از آن حضرت امام با‏‎ ‎‏روی باز بنده را آنقدر تشویق کردند که شرمنده شدم. وقتی نوشته را‏‎ ‎‏برگرداندند، مجدداً تشویق فرمودند و نتیجه این تشویقها این شد که‏‎ ‎‏نوشتن درس را ادامه دادم و بحمدالله به صورت یک جلد کتاب بیع از‏‎ ‎‏تقریر ایشان، چاپ و منتشر شد. ‏

‏ ‏

‎ ‎