آیت الله محمدحسن قدیری
اقامه نماز جماعت به اصرار طلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اقامه نماز جماعت به اصرار طلاب

‏     ‏‏زمانی که حضرت امام نماز جماعت را در مدرسه آیت الله بروجردی‏‎ ‎‏اقامه می فرمودند، کسی از اهل حل و عقد خدمت حضرت امام عرض‏‎ ‎‏کرده بود که نماز جماعت شما در مدرسه برای بعضی طلبه ها مزاحمت‏‎ ‎‏ایجاد می کند. ایشان مثل اینکه منتظر چنین صحبتی باشند، نماز تشریف‏‎ ‎‏نیاوردند. طلبه های مدرسه فکر کردند شاید مانع موقتی برای تشریف‏‎ ‎‏فرمایی ایشان پیدا شده است. چون آن وقت ماه رمضان پیش آمد، گفته‏‎ ‎‏می شد شاید امام چون روزه می گیرند، حال آمدن به مدرسه را نداشته‏‎ ‎‏باشند. لذا صبر کردند تا ماه رمضان تمام شد. باز هم حضرت امام تشریف‏‎ ‎‏نیاوردند. بالاخره طلبه ها خدمت ایشان رسیدند و با تحقیق معلوم شد‏‎ ‎‏مطلب چیست و حضرت امام از گفته آن شخص احتمال می دهند که برای‏‎ ‎‏کسی از ساکنان مدرسه مزاحمت باشد. تا بالاخره طلاب متعهد شدند که‏‎ ‎‏جانماز آقا را هم طوری و جایی بیاندازند که مقابل حجره طلبه ای که‏‎ ‎‏بخواهد در آن وقت به حجره اش برود، نباشد. یادم می آید امام به طلبه ها‏‎ ‎‏فرمودند من عادت به اینکه نماز جماعت بروم ندارم، قم هم که بودم در‏‎ ‎‏منزل نماز جماعت می خواندم و حاضر نیستم حتی برای یک نفر‏‎ ‎‏مزاحمت داشته باشم؛ ولی طلبه ها با اصرار زیاد گفتند ساکنان مدرسه غیر‏‎ ‎‏ما کسی نیست و ما از شما تقاضا داریم که به مدرسه تشریف بیاورید و در‏‎ ‎‏آنجا جماعت بخوانید. امام قبول فرمودند. نزدیک غروب بود طلبه ها هم‏‎ ‎‏آمده بودند که امام را برای نماز ببرند. امام هم قبول کرده بودند؛ ولی‏‎ ‎‏فرمودند شما بروید من با آقای محترمی که همراه ایشان بود، می آیم. و‏

‏حاضر نشدند که با جمعیت تشریف ببرند و این دقت کاریهای ایشان، در‏‎ ‎‏آن وقت در نجف نبود و در طلاب تأثیر می کرد و همین برخوردها‏‎ ‎‏طلبه ها را می ساخت و آنها را تهذیب می کرد. ‏

‏ ‏

‎ ‎