آیت الله محمدحسن قدیری
آیت الله محمدحسن قدیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

آیت الله محمدحسن قدیری

‏     ‏‏نیازی به توصیف بزرگمردی نیست که نه تنها دوست بلکه دشمن به‏‎ ‎‏عظمت او معترف است. آنچه خوبان همه دارند او تنها داشت. او اعلم و‏‎ ‎‏افقه و ازهد و اشجع و اورع زمان و به حق وارث جدش علی علیه السلام‏‎ ‎‏بود. او از اولیای خدا و پیوسته متوجه به خدا و منصرف از غیر خدا بود و‏‎ ‎‏همه چیز را از خدا می دانست و باور کرده بود و از همه چیز در راه خدا‏‎ ‎‏می گذشت. در علم چون چشمۀ پر فیضی می جوشید و چون بحری مواج‏‎ ‎‏می خروشید. ‏

‏     در عدالت حتی حرکات دست و قیام و قعود و نظرهای او مقیاس و‏‎ ‎‏میزان بود. هر کس به قدر فایده اش برای اسلام نزد او احترام داشت. برای‏‎ ‎‏صرف درهمی نابجا برمی آشفت و اگر موردی را مصرف دینارها می دید‏‎ ‎‏در سختترین حالات عطا می کرد. در شجاعت تکیه گاه مبارزان و در تقوی‏‎ ‎‏و ورع تالی معصومین بود. او عارف بالله و قائم لله و مجاهد فی سبیل الله ‏‎ ‎‏بود. او برای اسلام و مسلمین آبرو بود. او عزیز و برای همه عزت بود و‏‎ ‎‏یاد گرامی او هرگز از دلها نخواهد رفت.‏

‏ ‏

‏آبروی صفحه تاریخ شد نام خمینی‏

‏ ‏‏هدم این تاریخ از لوح فؤاد امکان ندارد ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎