علامه محمدتقی جعفری
سادگی و بی پیرایگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

سادگی و بی پیرایگی

‏     ‏‏این بیت بسیار پرمعنا را در نظر بگیریم که می گوید: ‏

‏ ‏

‏تکلّف گر نباشد خوش توان زیست‏

‏ ‏‏تعلق گر نباشد خوش توان مرد‏

‏ ‏

‏     سادگی و بی پیرایگی در زندگی، یکی از بهترین دلایل معرفت انسانی‏‎ ‎‏به معنای حیات است. آرایش و پیرایش و تصنع در ارائه شخصیت به‏‎ ‎‏تنهایی می تواند جهل آدمی را به حقیقت حیات و شخصیت و رشد کمال‏‎ ‎‏آن به خوبی اثبات نماید. ما در طول تاریخ، هیچ شخصیت رشد یافته ای‏‎ ‎‏را سراغ نداریم که در صدد برآید به وسیلۀ تصنع در زندگی، تجسمی‏‎ ‎‏صحیح از شخصیت خود را در دلهای مردم نصب نماید. استغنای ذات‏‎ ‎‏آدمی، شخصیت را در مرتبه ای از رشد قرار می دهد که هرگز تن به‏‎ ‎‏آرایش خویشتن با پدیده های چشمگیر برای اهل دنیا نمی دهد. خندۀ‏‎ ‎‏طبیعی، گریۀ طبیعی، نگاه طبیعی، رفتار طبیعی، رویارویی ساده و ناب با‏‎ ‎‏انسانها که بندگان خداوندی هستند، همه و همه کشف از استغنای‏‎ ‎‏شخصیت آدمی می نماید. این حالت روحی در امام (‏‏قدس سره‏‏) مورد اتفاق نظر‏‎ ‎‏همۀ کسانی بود که ایشان را دیده بودند. ‏

‏ ‏

‎ ‎