علامه محمدتقی جعفری
عنایت به فعالیت های علمی و فرهنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بصیرت منش، حمید ـ طاهری، مرتضی ـ میرشکاری، اصغر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

عنایت به فعالیت های علمی و فرهنگی

‏     ‏‏پس از مراجعت معظم له از خارج، شنیدم که عده ای از آقایان علما و‏‎ ‎‏فرهنگیان و حتی بازاریان معروف می خواهند بروند و از معظم له برای‏‎ ‎‏اینجانب در یکی از امور اجتماعی، مانند مدیریت، یا امور قضایی یا‏

‏فرهنگی و امثال اینها مسئولیتی را بگیرند. همان روز که آقایان برای همین‏‎ ‎‏کار به قم مشرف شده بودند، اینجانب هم مشرف شدم و پیش از آنکه‏‎ ‎‏آنان به خدمت امام برسند، اینجانب از جناب حجت الاسلام حاج سید‏‎ ‎‏احمد آقا وقتی گرفتم که به خدمتشان برسم. ایشان هم همان موقع‏‎ ‎‏اینجانب را به اتاقی هدایت کردند. چند دقیقه بعد امام تشریف آوردند.‏‎ ‎‏پس از احوالپرسی، به ایشان عرض کردم اینجانب در دوران تحصیل و‏‎ ‎‏پس از آن دربارۀ استعدادها و طرز تفکرات و تجارب و ظرفیتهای خودم‏‎ ‎‏اگر چه به طور ناچیز، بررسیهایی داشته ام، نتیجه ای که از این بررسیها به‏‎ ‎‏دست آورده ام، این بوده است که تا آنجا که خداوند توفیق بدهد به‏‎ ‎‏کارهای علمی و تحقیقاتی و تدریس و تألیف بپردازم، ان شاءالله مفید‏‎ ‎‏برای جامعه خواهد بود و حداقل اینکه با خواست خداوندی ضرری‏‎ ‎‏نخواهد رساند. البته منظورم نفی یا کوچکترین تردید در لزوم شرعی و‏‎ ‎‏عقلی کارهای اجتماعی و مدیریت و امور قضایی نیست، زیرا این امور در‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی ضروری است. بلکه مقصودم نفی صلاحیت خود اینجانب‏‎ ‎‏برای امور مزبور می باشد. پاسخ امام در برابر پیشنهاد اینجانب این بود که‏‎ ‎‏«شما هر چه بگویید و هر کاری را که انجام بدهید صحیح است».‏

‏ ‏

‎ ‎