فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
مقابله فداییان اسلام با حزب توده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مقابله فداییان اسلام با حزب توده

‏کسانی که در برابر حزب توده از نظر ایدئولوژی و از نظر علمی مقابله می‌کردند، ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 35

‏جمعیت فداییان اسلام بودند. چون این ‌ها از نظر ایدئولوژی پایگاهی داشتند که به ‏‎ ‎‏صورت مختصر مسائل و مباحثی را تنظیم کرده بودند که می‌توانست تاحدی جوابگوی ‏‎ ‎‏آن‌ ها باشد. حزب توده گروه ‌ها را متهم به ترسویی و عدم توانایی در کارهای عملی ‏‎ ‎‏می‌کرد؛ چون خودشان دست به اسلحه و خیلی قوی و افراد شرکت کننده در حزب ‏‎ ‎‏متشکل از مردم پرجرات و پرشور و جاهل مسلک بودند. این‌ ها آدم‌های فوق العاده و ‏‎ ‎‏برجسته ‌ای در جهات مختلف بودند و توانستند در تمام زمینه‌ ها خودشان را نشان ‏‎ ‎‏بدهند. در نتیجه همان طوری که از طرف آن‌ ها این حرکت ‌ها انجام شد، متقابلا از ناحیه ‏‎ ‎‏جمیت ‌های مذهبی مقابله ‌هایی صورت گرفت. مرحوم آیت ‌الله کاشانی و جمعیت ‌ها‏‎ ‎‏متحدا‌ و متفقا با همدیگر کار می‌کردند و به قول معروف در مقابل آن‌ ها کم نمی ‌آوردند. ‏‎ ‎‏هم سنگ و هم وزن آن ‌ها جوابگو بودند. جمعیت ‌های مارکسیستی جمعیت ‌هایی بودند ‏‎ ‎‏که رنگ ملی و ملی‌گرایی داشتند و انگیزه‌ های مذهبی در آن‌ ها یا خیلی کم و ضعیف ‏‎ ‎‏بود و یا اصلا وجود نداشت.‏

‏این حرکت ‌های اسلامی که رنگ سیاسی اسلامی و سیاسی مذهبی داشت عملا از ‏‎ ‎‏سال 1325 برای ایفای نقش شکل گرفته و وارد عرصه ‌اجتماع شدند. دو جناح خیلی ‏‎ ‎‏مشخص و معین بودند؛ یکی مرحوم آیت‌ الله کاشانی و دیگری فداییان اسلام. آیت ‌الله ‏‎ ‎‏کاشانی بعد از آزادی از آخرین تبعید خود، در پامنار اقامت گزید و مردم بدون اعلام ‏‎ ‎‏برنامه صریح توسط ایشان به دلیل حس جستجوگری و علاقه شان دور او جمع ‏‎ ‎‏شدند‏‏.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 36