فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
تشکیل مجمع مسلمانان مجاهد در تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تشکیل مجمع مسلمانان مجاهد در تهران

‏این جریانات ادامه داشت تا این که منتهی شد به شکل گرفتن تشکیلاتی به نام « مجمع ‏‎ ‎‏مسلمانان مجاهد». مرکزی در سرچشمه تهیه کرده و هیات مدیره ‌ای برایش معین کردند. ‏‎ ‎‏اعضای هیات مدیره از افرادی بودند که به منزل آیت ‌الله کاشانی رفت و آمد داشتند. ‏‎ ‎‏دوازده نفر به عنوان هیات مدیره و رئیس انتخاب کردند که آقای شمس الدوله هم جزو ‏‎ ‎‏هیات مدیره بود. من در آن جمعیت صندوقدار بودم و شهریه‌ هایی را از برادرانی که ‏‎ ‎‏اسم نویسی کرده بودند جمع نموده به مصارف مختلف از جمله هزینه اجتماعات و ‏‎ ‎‏چاپ اطلاعیه ‌ها و... می‌رساندیم و همه این کارها از طریق آیت ‌الله کاشانی انجام می‌شد. ‏‎ ‎‏این کارها تا واقعه 15 بهمن 1327 ادامه داشت.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 40