فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
بازگشت آیت الله کاشانی از تبعید / انتخابات مجدد / نخست وزیری رزم آرا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بازگشت آیت الله کاشانی از تبعید / انتخابات مجدد / نخست وزیری رزم آرا

‏در انتخابات جدید یک عده کاندیداهای مردمی و همچنین مرحوم آیت ‌الله کاشانی‏‎ ‎‏انتخاب شدند. ایشان از تبعید یک سال و نیمه بازگشت و نماینده شد. تاریخ بازگشت ‏‎ ‎‏ایشان خرداد 1329 بود. استقبال بی نظیری از ایشان به عمل آمد. تمام شهر تعطیل شده بود و همه به فرودگاه مهرآباد رفته بودند. کسی در شهر نمانده بود. تمام شخصیت‌ ها به استقبال آمده بودند. حتی دکتر مصدق هم که معمولا درجاهای عمومی حضور پیدا‏‎ ‎‏نمی‌کرد در آن استقبال حضور داشت. هواپیمای حامل آیت ‌الله کاشانی در مهرآباد به ‏‎ ‎‏زمین نشست. هنگام عصر بود که ایشان به سمت منزل خود واقع در پامنار به راه افتاد ‏‎ ‎‏و ساعت ده شب بود که به منزل رسید. ایشان با یک ماشین روباز حرکت می‌کرد و ‏‎ ‎‏تمام خیابان ‌ها مملو از جمعیت بود. مردم اظهار علاقه و محبت می‌کردند و احساسات ‏‎ ‎‏شدیدی نسبت به ایشان ابراز می‌داشتند و آیت ‌الله کاشانی با تکان دادن دست به آن‌ ها‏‎ ‎‏جواب می‌داد. با مراجعت آقای کاشانی از لبنان و استقبال بی نظیر مردم قاعدتا موقعیت ‏‎ ‎‏آقای کاشانی و جبهه و جناح‌ هایی که در برابر حکومت ایستاده و فعالیت داشتند، خیلی ‏‎ ‎‏بهتر و جناحشان قوی تر شد. حکومت به ناچار در خود تغییراتی داد و آن تغییر ‏‎ ‎‏نخست وزیر بود. در چنین زمانی رزم ‌آرا روی کار آمد و با رای اکثریت نمایندگان ‏‎ ‎‏مجلس نخست وزیر شد.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 50