فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
دستگیری نواب صفوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دستگیری نواب صفوی

‏مدتی بعد مجلس پیشنهاد کرد و دکتر مصدق را سر کار آوردند. علا دو سه ماهی ‏‎ ‎‏بیشتر نبود. با روی کار آمدن مصدق، مرحوم نواب مورد تعقیب قرار گرفت و بازداشت ‏‎ ‎‏شد. اتهام و محکومیتی نداشت. سال ‌ها قبل از آن در بابل رفته بود و به دلیل مخالفت با‏‎ ‎‏جو نامطلوب آن جا و ضدیت با وجود مشروب فروشی و... درگیر شده بود و به ‏‎ ‎‏صورت غیابی به دو سال زندان محکوم شده بود؛ آن دو سال زندان را مطرح کردند و ‏‎ ‎‏به عنوان محکوم ، بدون این که دادگاهی برگزار شود، او را بازداشت و به زندان قصر‏‎ ‎‏بردند و بقیه‌ برادران هم بازداشت شدند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 57