فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
حمایت مدافعان دکتر مصدق از زاهدی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حمایت مدافعان دکتر مصدق از زاهدی

‏عده ‌ای می‌گفتند که ما برای حمایت از دکتر مصدق کفن پوش شدیم وقتی به این جا‏‎ ‎‏رسیدیم دیدیم که سربازها به زانو شده و به سمت ما نشانه رفتند. گفتیم جریان ‏‎ ‎‏چیست؟ گفتند: اگر می ‌خواهید وارد شهر بشوید باید چراغ‌ های ماشین را روشن کنید و ‏‎ ‎‏سرهایتان را بیرون بیاورید و بگویید جاوید شاه، آن وقت می ‌توانید بروید. همین کفن ‏‎ ‎‏پوشان که به حمایت از دکتر مصدق آمده بودند با گفتن جاوید شاه وارد شهر شدند ‏‎ ‎‏این بود که دولت زاهدی به سهولت اوضاع را به دست گرفت و از خودش قدرت ‏‎ ‎‏نشان می‌ داد و نمی ‌گذاشت کسی در برابرش عرض اندام کند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 64