فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
تفاوت دیدگاه امام و حوزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تفاوت دیدگاه امام و حوزه

‏در زمان حکومت عَلَم، حوزه که چنین فرض می‌شد به یک موفقیت نسبی نایل شده تا‏‎ ‎‏اندازه ‌ای تمایل نداشت که به مخالفت با حکومت بپردازد و معتقد بود به جای این ‏‎ ‎‏مسائل به کار متعارف و معمول یعنی درس و بحث، مشغول باشد؛ ولی امام نظر دیگری ‏‎ ‎‏داشت؛ یعنی احساس می ‌کرد کار به این جا متوقف نمی ‌شود. اگر عقب نشینی هم کرد عقب‌نشینی تاکتیکی بود و برنامه ‌های تفصیلی دیگری داشت. امام معتقد بود که بایستی حوزه به طور کلی آمادگی داشته باشد. امام در بیانات خود اعلام کرد که مردم باید در ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 65

‏برابر کار و حرکت، برنامه‌ ها و مخالفت ‌های آینده آمادگی داشته باشند. از سوی دیگر ‏‎ ‎‏حکومت هم بسیاری از کارها و برنامه ‌ها را که در زمان فوت آیت ‌الله بروجردی بنا به ‏‎ ‎‏مصالح و مناسبات و ملاحظاتی انجام نداده بود، در صدد اجرای تک تک آن ‌ها بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 66