فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
انقلاب سفید و همه پرسی 6 بهمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انقلاب سفید و همه پرسی 6 بهمن

‏از جمله اقدامات رژیم بحث انقلاب سفید‏‎[2]‎‏ و همه پرسی رفراندوم ششم بهمن 1341 ‏‎ ‎‏بود که آن را به رای ‌گیری گذاشتند. انقلاب سفید شش ماده داشت و یکی از ماده ‌های ‏‎ ‎‏آن که دولت فکر می‌ کرد می ‌تواند تاثیر زیادی در بین مردم داشته باشد، برانداختن رژیم ‏‎ ‎‏ارباب رعیتی و تقسیم اراضی بین کشاورزان بود. این عمل شاه از دید کشاورزان کار ‏‎ ‎‏مثبتی بود؛ چون در نظر انان با این کار دست اربابان که سابقه مظالم زیادی داشتند، از ‏‎ ‎‏سر کشاورزان کوتاه می ‌شد و رعیت به طور مستقل صاحب زمین می ‌شد و از زیر یوغ ‏‎ ‎‏مظالم ارباب بیرون می ‌آمد. دولت‌مردان خودشان برای تقسیم اراضی به جاهای مختلف ‏‎ ‎‏سفر می ‌کردند و اسناد مالکیت را به دست رعایا می ‌دادند. از دیگر ماده‌ های انقلاب ‏‎ ‎‏سفید، سپاه دانش بود. بعدها آن شش ماده را به دوازده ماده رساندند. دو ماده آن نسبتا هم مهم بود، یکی سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ ها بود و این موضوع برای ‏‎ ‎‏کارگران خوشایند بود چرا که می ‌توانستند شریک و سهیم باشند و از کارگری صرف ‏‎ ‎‏بیرون بیایند و در سود کارخانه‌ ها سهیم باشند. مقاومت در برابر این ‌ها و خنثی کردن ‏‎ ‎‏خودِ این مطالب کار را بیشتر مشکل کرده بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 67

  • . لوایح ششگانه یا اصول انقلاب سفید که در ششم بهمن ماه 1341 به همه پرسی گذاشته شد، عبارتند از:  الغای نظام ارباب و رعیتی، ملی شدن جنگل ها، فروش سهام کارخانه ها به کارگران، سهیم کردن کارگران در  سود کارخانه ها، اصلاح قانون انتخابات و مشارکت زن ها و ایجاد سپاه دانش. ر.ک غلامرضا کرباسچی، هفت  هزار روز، ج 1، ص 116.