فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
آزادی امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آزادی امام

‏تقریبا همزمان با آزادی امام‏‎[2]‎‏ جریانات دیگری هم رخ داد. از آن جمله محاکمه آقای ‏‎ ‎‏طالقانی و شرکت کنندگان در جریان 15 خرداد، مرحوم شهید طیب حاج رضایی و ‏‎ ‎‏حاج اسماعیل رضایی و دیگران بود. دادگاه تشکیل جلسه داد و در نهایت به اعدام طیب ‏‎ ‎‏و حاج اسماعیل و حبس ‌های ابد و 15 ساله برای دیگر رفقایشان حکم داد.‏

‏هنگامی که ما زندان قصر بودیم چند تن از این افراد را به آن جا آوردند. جرم و ‏‎ ‎‏محکومیت این عده خارج کردن جنازه مجروحان 15 خرداد بوسیله یک ماشین فولکس ‏‎ ‎‏از میدان بود. دو نفر از آن‌ ها به حبس ابد و دو نفر دیگر به پانزده سال زندان محکوم ‏‎ ‎‏شدند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 72

  • . امام خمینی در 15 فروردین 1343 در ساعت 10 شب پس از گذشت حدود ده ماه از زندان و حصر آزاد  شد و به قم بازگشت.