فصل سوم / خاطرات سعید امانی همدانی
بیان تاثیر گذار امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بیان تاثیر گذار امام خمینی

‏ چهره حضرت امام را چطوری دیدید و چه احساسی داشتید؟‏

‏آدم می‌دید با یک فردی رو به رو شده که نظیرش را کمتر دیده است، از نظر ‏‎ ‎‏بیان، وقار، صلابت، شجاعت، همه اینها را در وجود ایشان خوب درک می ‌کرد. البته این ‏‎ ‎‏یک چیزی است که بعد از چهل، پنجاه سال که آدم عمر می‌کند، خوب بهتر می ‌تواند تا‏‎ ‎‏حدودی به آن پی ببرد. همان طور که آقای حاج مهدی عراقی رحمة ‌الله علیه گفتند که ‏‎ ‎‏من بعد از این مدتی که به اصطلاح در نهضت آیت ‌الله کاشانی در کنار مرحوم شهید ‏‎ ‎‏نواب صفوی فعالیت کردم و بعد هم رفتم کنار، اول چیزی را که وقتی خدمت امام ‏‎ ‎‏رسیدم این بود که فهمیدم که با این مرد ما می‌ توانیم اسلام را پیاده کنیم. حاج آقا‏‎ ‎‏صادق‏‎[2]‎‏ هم یک برنامه ای داشت تقریبا برای بچه‌ ها و یک عده ای را خوب تربیت کرده ‏‎ ‎‏بود و کار فرهنگی می ‌کرد و روزهای جمعه اردو می‌ رفتند. تصمیم گرفته شد که با امام ‏‎ ‎‏حرکت کنیم و به اصطلاح پیرو ایشان باشیم، این عده تقریبا با این فکر بودند و خود ‏‎ ‎‏ایشان هم خوب مراقب بود که آنها را به این طرف متمایل کند و از ایشان استفاده کند. ‏‎ ‎‏این هم ملاقات حاج صادق.‏

‏در آن روز کل مسائل مطرح شده برایمان تازگی داشت. از آن به بعد ارتباط ما با‏‎ ‎‏امام دائمی شد و آن تشکیلات موتلفه ایجاد گردید. گروههای ده ‌نفری شکل گرفتند که ‏‎ ‎‏مسوولان آن گروهها مصدر امور موتلفه شدند.‏

‏هسته مرکزی از طریق روحانیونی چون آقایان انواری، مطهری و دکتر بهشتی با‏‎ ‎‏حضرت امام ارتباط برقرار کردند.‏

‏استاد می‌ خواهم ببینم این تشکلی که شما ‏‏ایجاد کردید و ‏‏با حضرت امام در ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 90

‏ارتباط بودید، چقدر تفکر در بازار ایجاد کرد؟‏

‏ یکی مسئله تبلیغاتی بود که خود حضرت امام اطلاعیه می ‌داد و برنامه‌ هایی که ‏‎ ‎‏داشت را اعلام می ‌کرد. مجالسی که می‌ رفتیم دید و بازدید، تمام مسائلی را که باید آنجا مطرح می‌ کردیم تا از نظر کلی ذهن مردم را روشن کنیم، از هر موقعیتی استفاده ‏‎ ‎‏می ‌کردیم، مخصوصا با همین هیات موتلفه و با آن تجمعاتی که داشتیم و ارتباطاتی که ‏‎ ‎‏با مردم داشتیم، امام هم که ما خودمان می ‌دانیم هوای نفسی صحبت نمی ‌کرد، برای ‏‎ ‎‏رضایت خاطر کسی صحبت نمی ‌کرد و عین مطلب هر چه بود همان را می ‌گفت، حالا‏‎ ‎‏هر کسی که می ‌خواهد باشد، بازار هم در زمینه انقلاب فداکاری زیادی کرد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 91

  • . حاج صادق امانی.