فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی
حادثه فیضیه در سال 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حادثه فیضیه در سال 42

‏تا اینکه سال 42 حادثه مدرسه فیضیه به وجود آمد. در سال نو 1342، در سالگرد امام ‏‎ ‎‏صادق (ع‏‏)‏‏ در مدرسه فیضیه، طلبه ها مجلسی گرفته بودند که ساواکی ها حمله کردند و تعداد زیادی از طلاب را به خاک و خون کشیدند، به دنبال آن صحنه سازی کردند که ‏‎ ‎‏این‌ ها می ‌خواستند برخلاف نظام شاهنشاهی حرف بزنند که یک سری کشاورز و ‏‎ ‎‏روستایی با آن‌ ها مقابله کردند. نمی ‌گفتند ساواکیها ریختند اینها را زدند. بعد از آن ‏‎ ‎‏مراجع و حضرت امام اعلامیه ‌هایی صادر کردند که دستگاه ستم شاهی یک چنین کار ‏‎ ‎‏فجیعی انجام داده و به مرکز علوم اسلامی حمله کرده و طلاب را ـ شاگردان امام ‏‎ ‎‏صادق (ع) ـ را به خاک و خون کشیدند. داغ ترین اعلامیه ها، اعلامیه های حضرت امام ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 122

‏بود که دستگاه از آن روز دیگر شدیدا مبارزه علیه امام را شروع کرد. به مراجع دیگر ‏‎ ‎‏دستگاه خیلی کاری نداشت و بیشتر مستقیم روی امام برنامه‌ ریزی می‌ کرد، که ایشان را ساکت کند. یک چند ماهی از این واقعه گذشت. خوب این خبرش در همه جا پیچید.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 123