فصل پنجم / خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
انصراف دولت از تصویب لایحه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انصراف دولت از تصویب لایحه

‏گفتند که دولت منصرف شده از این تصویب نامه و شما اعلام بفرمایید که فردا‏‎ ‎‏برنامه ای نباشد. البته علت چنین تصمیم شبانه ای این بود که در تظاهرات روز قبل ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 195

‏اعلامیه ای منتشر شد که در آن از مردم خواسته شده ‌بود‌ که فردا با وضو و غسل به ‏‎ ‎‏مسجد سید عزیزالله می رویم زیرا ممکن است شهادت نصیب ما شود. همین اعلامیه ‏‎ ‎‏وحشتی را در دستگاه ایجاد کرد و بلافاصله اعلامیه ای صادر کردند که چون دولت ‏‎ ‎‏منصرف شده، فردا این برنامه تشکیل نمی شود. صبح اول وقت جلوی بیشتر مسجدها و ‏‎ ‎‏در بازارها و در محل ‌های دین‌ داران این اعلامیه را زدند. این اعلامیه در تهران یک اثر و ‏‎ ‎‏در قم یک اثر دیگر داشت. در تهران وقتی که از مراجع خواسته شد که به آقای فلسفی‏‎ ‎‏بگویید فردا نیاید مسجد سید عزیزالله، ایشان گفت کسانی که مرا دعوت کرده اند، باید ‏‎ ‎‏آنها در این باره تصمیم بگیرند و برادرانی خدمت ایشان رفتند و گفتند ما برنامه خواهیم ‏‎ ‎‏داشت؛ منتها این که مراجع امضا فرمودند، شما در بالای منبر 15 روز مهلت بدهید که ‏‎ ‎‏در ظرف 15 روز اگر این تصویب نامه را رسما لغو کردند، قطعا تمام شده تلقی ‏‎ ‎‏می شود. اما بایستی رسما لغو این تصویب نامه را اعلام کنند. جلسه مسجد سید عزیز الله برقرار شد. جمعیت فوق ‌العاده ‌ای آمدند. آقای فلسفی نیز بسیار خوب نظر مراجع و نظر امام را منعکس کردند. در قم همان روز دفتر یکی از علما گفته بودند که جشن ‏‎ ‎‏چراغانی بشود؛ چون دولت منصرف شده است. امام وقتی مطلع شدند که چنین پیغامی ‏‎ ‎‏رفته است، با آن دفتر تماس گرفتند و فرمودند: از بیت شما، گفتند که چراغانی بشود؟ ‏‎ ‎‏ایشان تصدیق کردند. بعد امام فرمودند: اینها در روزنامه ها و در تمام رسانه‌ های ‏‎ ‎‏تبلیغی ‌شان اعلام کردند که تصویب نامه انجمن‌ های ایالتی و ولایتی اجرا می شود. و در ‏‎ ‎‏نیمه شب خصوصی با بعضی از آقایان گفتند، الغاء شده و الغاء می شود. چطور چنین ‏‎ ‎‏چیزی قابل قبول است و حتما بایستی به طرفی حرکت کنیم که این الغاء، رسمی ‏‎ ‎‏بشود‏‎[2]‎‏. پس از این که آقای فلسفی صحبت را تمام کردند و 15 روز مهلت دادند با‏‎ ‎‏فاصله کمی دولت ناگزیر رسما اعلام کرد که این تصویب نامه ملغاء شده است. وقتی ‏‎ ‎‏الغاء این اعلام شد، باز برای این که روحانیت موفق شده، بعضی جاها گفته می شد که ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 196

‏باید ما جشن بگیریم. حضرت امام فرمودند ملت اسلام دنبال بهانه برای شروع مبارزه ‏‎ ‎‏بود و این بهانه به دست آمده، آیا کاری انجام شده که ما جشن بگیریم؟‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 197

  • . درخواست اعلام لغو رسمی تصویبنامه در روزنامه از سوی امام و در پاسخ به سوال نمایندگان بازرگان و  اصناف و نیز در ملاقات با مردم اعلام شد. (ر.ک. سیر مبارزات امام خمینی در اینه اسناد به روایت ساواک،  جلد اول، صص 102 تا 113)