فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
سخنرانی ها در ماه رمضان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سخنرانی ها در ماه رمضان

‏در مسجد جامع تهران حاج غلامحسین جعفری [پیش نماز شبستان گرمخانه مسجد ‏‎ ‎‏جامع] که انقلابی و طرفدار امام بود تصمیم گرفت هر شب جلسه سخنرانی داشته باشد و چون می‌ دانست دستگیر می‌ شوند، قرار گذاشت هر دو سه شب یک نفر برای ‏‎ ‎‏سخنرانی بیایند.‏

‏ماه رمضان بود و شبستان گرمخانه مسجد جامع هر شب برنامه سخنرانی بود. افراد ‏‎ ‎‏مختلفی برای سخنرانی می‌ آمدند و بعد دستگیر می‌ شدند ولی شب بعد نفر بعدی ‏‎ ‎‏می ‌آمد.‏

‏رژیم که دید نمی ‌تواند مقابله کند، تصمیم گرفت در مسجد را ببندد و هیچ روحانی ‏‎ ‎‏را به مسجد راه ندهد. سرهنگ طاهری، با نیروی زیادی در مسجد مستقر شد تا از ‏‎ ‎‏ورود روحانی جلوگیری کنند. روز اول خود آقای جعفری بلند شد و سخنرانی کرد. ‏‎ ‎‏روز دوم آقای حاج شیخ حسن طاهری لباس روحانی پوشید و به منبر رفت. ماموران از ‏‎ ‎‏تعجب شاخ در آورده بودند. مسجد را جستجو کردند که اگر در دیگری دارد آنجا را‏‎ ‎‏ببندند ولی در دیگری نداشت.‏

‏پس از منبر هم فوری آقا تغییر لباس می ‌داد و از مسجد خارج می ‌شد و توی ‏‎ ‎‏شلوغی جمعیت، ماموران از دستگیری ایشان عاجز می ‌شدند.‏

‏سه چهار روز این ترفند ادامه داشت تا این که یک روز سرهنگ با چکمه وارد ‏‎ ‎‏مسجد شد و آقا را از روی منبر دستگیر کرد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 224