فصل اول: پیوند با نهضت امام
معلم و استاد اخلاق من
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

معلم و استاد اخلاق من

‏س: با آیت الله شیخ احمد مجتهدی‏‎[1]‎‏ نیزاز همانجا آشنا شدید؟‏

‏ج: بله، آقای شیخ احمد مجتهدی شب ها در آن مسجد جوان ها را جمع می کرد و به آنها درس حوزوی می داد، آن عالم ربانی با آن اخلاق فوق العاده ای که داشت جوان ها را به خود جذب می کرد. آیت الله شیخ احمد مجتهدی فرد فوق العاده منظّمی بود، من مقدّمات را نزد ایشان خواندم. باید اذعان کنم که شکل گیری عقاید اعتقادی خودم را مرهون این شخصیت مخلص و روحانی و این مرد عارف می دانم و همیشه استاد والا مقام و معلم اخلاق خود را به یاد دارم.‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 4

  • . ملا محمد علی مجتهد، معروف به آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی که ریاست علمی و مدیریت یک مدرسه علمیه در تهران را بر عهده داشت، از جمله علماء و استادان اخلاق مشهور بود.